Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Alpinistični razgledi 2/1979

 


Za G-L priredil: Genadij Štupar

nedelja, 16. december 1979, ob 00:01, Boris Štupar, ogledov: 1247

Številka 2
Vsebina in uvod

 VSEBINA

  3 Namesto uvoda
  4 Naše slike
  4 Nekaj drobnarij
  5 Veliki pionirji alpinizma (II. del)
  7 Ocenjevanje
  7 Enajsto srečanje alpinistk
  9 Poznavanje gorstev - Piz Badile (II. del)
12 Ali se temu reče športizacija?
14 Izumljanje smodnika
16 Alpamayo 1979
16 Odprava v Pamir 1979
17 Iz poročila KA PS Hrvatske
18 Alpinistična vzgoja na Češkoslovaškem in na Poljskem
20 Uporaba ABA zavore
21 Prijatelj v sili


NAMESTO UVODA

Pred tabo je že druga številka Alpinističnih razgledov. Ne pričakujemo, da jo boš pohvalil. Morda boš podaril prezirljiv nasmeh, morda boš zastokal; veseli-lo nas bo, če se boš jezil, če bo kdo pisal stvari, o katerih misliš drugače. Zato pričakujemo, da se boš tudi ti oglasil na straneh Alpinističnih razgledov. Porodili so se iz želje, da bi alpinistična dejavnost na Slovenskem dobila tudi svojo pisano obliko - zapis s poti, po kateri se vzpenja slovenski alpinizem. Zgoščena oblika naj bi bila med Alpinističnimi novicami v Delu in Planinskim vestnikom, toda ne v nasprotju z njima, ampak kot vez med njima, predvsem pa nekaj drugega od njiju. Ne literarna revija, ne tehnični prospekt plezalne opreme; ne umetniški izlivi podoživljanja lepega ali grdega vremena, temveč jasna informativna beseda, ki naj s čimkrajšimi stavki čimveč pove. Tudi brez dlake na jeziku do tematike, ki je za kakšnega alpinista tabu; s polemičnim jezikom do prepričanj, ki niso navajena ugovorov. Ob velikih uspehih naših alpinistov doma in na tujem naj v korak stopi še pismeni dokument, ki ne bo zapisal le tega, kar naši fantje plezajo, ampak tudi, kaj in kako ob tem mislijo, kako ocenjujejo sprednjo in zadnjo plat slovenskega alpinizma. Alpinizem se je lahko razvijal le tedaj, ko se je nova generacija sprostila prepričanja in okvirov svojih predhodnikov.
Zato naj Alpinistične razglede preveva predvsem sproščenost. Naj vas ne ovira, kaj drugi mislijo, pravijo ali trdijo. Ne ozirajte se na to, kaj bo kdo porekel, ko boste zapisali tisto, kar vi sami mislite, da morate povedati. Če se bo dvigal prah, boste pač zadeli v polno.

Janez Bizjak


Drugo poskusno številko internega glasila komisije za alpinizem Planinske zveze Slovenije Alpinistični razgledi so pripravili:
Sandi Blažina, Janez Bizjak, Tomo Česen, Ciril Debeljak, Boro Jerabek, Stane Klemenc, France Malešič, Janez Marinčič, Bine Mlač, Slava Mrežar-Suhač, Miroslav Pleško, Franci Savenc, Marko Šurc, Jure Ulčar, Franci Vrankar in Lado Vidmar.


NAŠE SLIKE

1. stran – Naslovno sliko ČIMBOLJ VARNO LETO 1980! je posrečeno narisal Janez Marinčič. Tudi te vrstice smo želeli zasukati na smešno plat. Žal pa se je letos od 1200 alpinistov ponesrečilo kar deset alpinistov, od katerih so bili trije še pripravniki. Sedem se jih je ponesrečilo v tujih gorah in kar je še huje - v samo treh navezah. Zato naj bo prizadevanje po čimvečji varnosti na prvem mestu.
2. stran - Zemljevid Jazgulemskega hrbta v Pamirju je narisal Jure Ulčar, pregled vzponov naše odprave v to področje pa je na strani 16.
25. stran - Skice 1, 2 in 3 spadajo k članku o ABA zavori Sandija Blažine na strani 20 in so povzete po originalu.
- Fotografiji na desni strani ilustrirata članek Prijatelj v sili na strani 21 (Spodnja fotografija je pomotoma postavljena na glavo!).
26. stran - Fotografiji sta povzeti po biltenu kranjske odprave v
Ande - Alpamayo 1979, pregled vzponov pa je na strani 16.
Slika 1: Alpamayo, slika 2: Kitaraju.


NEKAJ DROBNARIJ

Iz prve številke

- Sfingo na naslovni strani 1. številke Alpinističnih razgledov je narisal Janez Marinčič. Pri pripravi je sodeloval tudi Mitja Jesenovec.
- Popravi na 6. strani v četrtem odstavku, ki govori o Kadilnikovemu višinskemu rekordu - upošteval je le vrhove nad 800 metrov.
- Prejeli smo več pohval in bolj malo prispevkov. Posebna suša je pri fotografijah, skicah in opisih novih smeri. Vse kaže, da si vsakdo, ki prepleza prvenstveno smer, izmisli le še kakšno nevsakdanje ime, nato pa se mu zdi vsa stvar opravljena - nekako darilo slovenskemu planinstvu in alpinizmu. Kdo bi se potem še trudil z opisom in skico. Seveda istočasno vsi tarnamo, da ni plezalnih vodnikov.

Drugo poskusno številko internega glasila komisije za alpinizem dobe brezplačne vsi načelniki AO, AS, ki so poslali poročila o delu, vsi aktivni alpinistični inštruktorji, aktivni gorski vodniki, aktivni člani komisije za alpinizem ter vsi alpinisti, ki so bili na letošnjem srečanju slovenskih alpinistov pohvaljeni zaradi vrhunskih dosežkov, kot prespektivni ali zaradi vestnega dela v domačem AO.

In kako bo v prihodnje?
Ker na srečanju slovenskih alpinistov niso bile podeljene nagrade, bodo vsi, ki so se izkazali s kvalitetnimi vzponi, kot perspektivni ali z delom na AO, prejemali v letu 1980 Alpinistične razglede brezplačno. Za vse druge pa velja minimalna cena 10 dinarjev za številko. Ker je število izvodov omejeno, žal ni možna prosta prodaja. Poleg omenjenih bodo alpinistične razglede prejemali tudi načelniki AO, aktivni alpinistični inštruktorji, aktivni gorski vodniki in člani komisije za alpinizem. Vsi bodo prejemali glasilo na naslov domačega AO, ki naj zanje tudi poravna stroške, seveda če so res aktivni in povezani z odsekom.

eXTReMe Tracker