Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Desetletnica

  17.08.1903

dLib.si

ponedeljek, 17. avgust 1903, ob 05:27, Boris Štupar, ogledov: 951

Slovenec (1903): ... »Savinjske podružnice Slovenskega planinskega društva«

V prijazni in divno romantični Logarski dolini zbralo se je dne 15. t. m. nad sto turistinj in turistov ter druzih slovenskih rodoljubov, da proslave obletnico neumorno delavne »Savinjske podružnice«.

Podružnični načelnik gospod Kocbek pozdravi vse vdeležence, posebno zastopnike osrednjega odbora, češke, kamniške, kranjske in podravske podružnice. Zatrjeval je, da se hoče podružnica še intenzivneje lotiti narodnega dela in biti pravi branik slovenske posesti.

Njegovemu navdušenemu govoru sledilo je poročilo podružničnega tajnika gospoda Šijanca. Tekom 10 let je podružnica sezidala 6 koč, jubilejno kapelico sv. Cirila in Metoda pod Ojstrico ter verando pri slapu pod Rinko. Zaznamovala in nadelala mnogo poti. Posebno dela pa čast podružnici pot skozi Turški žleb, o katerem se izražajo tuji turisti, da je najinteresantnejši, kar so ga dosedaj videli.

Tajnikovemu poročilu sledile so čestitke Savinski podružnici, nje načelniku in celemu odboru. V imenu osrednjega odbora je čestital v izbornem govoru g. dr. Tominšek, v imenu češke g. dr. Choudonsky, v imenu celjskih Slovencev g. dr. Dečko, gosp. dr. Vrečko je izročil gosp. Kocbeku v imenu nekaterih celjskih Slovencev krasen dar (zlato uro). Gosp. slavljenec vidno ginjen se je zahvalil za te ovacije in lep spomin.

Gospod dr. Rosina je napil slovenskemu kmetu in končno gospodu Logarju, posestniku, v katerega hiši se je slavnost vršila, ter povdarjal zasluge gospoda Logarja za slovensko planinstvo. Gospod notar Orožen iz Kamnika spominjal se je podpirateljev »Slovenskega planinskega društva« in njega velike dobrotnice, celjske posojilnice.

Gospod dr. Hrašovec zahvalil je podružničnega tajnika gospoda Sijanca za njegovo požrtvovalno delo, spodbujal mladino do ljubavi svoje rodne zemlje in jezika ter končno nazdravil slovenski domovini. Gospod dr. Tominšek, profesor iz Kranja, napil je navzočim damam. Navdušeno pozdravljali so udeleženci češke dame. Brzojavno ali pismeno pozdravili so slavnost med drugimi načelnik osrednjega odbora gospod profesor Orožen in tajnik gospod Hauptmann, universitetni profesor dr. Johannes Frischauf in gospod profesor Štiftar iz Ruskega. Zelo pohvalno omeniti moramo tamburaški zbor, ki je neumorno sviral slovanske komade. Glasila se je tudi lepa naša narodna pesem. Sklepajoč to naše skromno poročilo, kličemo savinjski podružnici: »Vivat, crescat, floreat« in »slovenskemu planinskemu društvu«: »Živio naša vrla planinska straža!«

Slovenec, 17. avgust 1903
 

eXTReMe Tracker