Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Nov planšarski stan na Poljški planini

16.07.1933

dLib.si

nedelja, 16. julij 1933, ob 05:27, Boris Štupar, ogledov: 1032

Slovenec (1933): Gorenjska ima zaznamovati zopet nov korak na poti povzdige umne živinoreje in planšarstva.

V nedeljo dne 23. julija 1933 otvori vas Poljče pri Begunjah pri Lescah, ki šteje nekaj nad 20 hišnih številk, na svoji planini nov planšarski stan za svojo živino, ki jo oddaja čez poletje v planine na pašo. Do sedaj je bilo za živino na planini bolj slabo poskrbljeno. Pač je stala na planini priprosta planšarska koča in skromna staja za krave molznice. A za vso ostalo živino ni bilo za ponoči in za slučaj deževja nobenega primernega zavetja. Zato je gospodarski odbor vasi Poljče sprožil že leta 1928 misel, naj bi zgradili na planini nov, moderen in vzoren planšarski stan. Banovina, ki je bila o tej nameri obveščena, je ponudila drage volje svojo pomoč, in tako se je jela misel uresničevati.

V letih 1931 in 1932 so zgradili Poljčani krasen planšarski stan, ki jc skoraj docela enak onemu, ki ga je zgradila in lani otvorila banovina na Menini planini. Načrt je isti, le nekaj manjši je stan. Stoji na Poljški planini na pobočju Begunjščice, na mali ravnini 1190 m nad morjem in obsega kočo, kjer je v pritličju stanovanje za planšarja in shramba za mleko in mlečne izdelke, v prvem nadstropju pa tri sobe, ki so že, oziroma se bodo še opremile za stanovanje letoviščarjev in prenočišče turistov. Zraven štirje veliki hlevi, kjer je prostora za 68 glav živine, po potrebi tudi za več.
Poljčanom pa je le čestitati, da so se opogumili in doprinesli tako velike osebne in gmotne žrtve za povzdigo svoje živinoreje, kar bo v korist njim samim, pa tudi še poznim rodovom.

Novi planšarski stan bo slovesno otvorjen v nedeljo, 23. julija, z božjo službo ob pol 11, ki ji sledi otvoritveni govor predsednika gospodarskega odbora vasi Poljče, g. Ivana Poharja; drugi in govori in nato prosta zabava.
Gojitelji in prijatelji umne živinoreje kakor tudi planinci sploh in ljubitelji narave, so k tej slovesnosti najprijazneje povabljeni. K novemu planšarskemu stanu na Poljški planini na pobočju Begunjščice prideš v pičlih dveh | urah iz Begunj, in sicer ali čez pašnik nad Poljčami pod Sv. Petrom, ali pa čez Begunje in Drago. Za vsakovrstna okrepčila bo preskrbljeno v polni meri. — Pridite!

Slovenec, 16. julij 1933
 

eXTReMe Tracker