Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Acta triglavensia

...02.2013

 

četrtek, 28. februar 2013, ob 05:29, Franci Savenc, ogledov: 1021

Triglavski narodni park je izdal novo številko znanstveno-izobraževalnega časopisa

Osrednja tema druge številke znanstveno-izobraževalnega časopisa TNP Acta triglavensia je divji petelin, vrsta, ki vzbuja zanimanje naravovarstva, stroke in raziskovalcev. Njegova prisotnost kaže na dobro ohranjenost okolja ter biotsko pestrost, zato je eden od pomembnih indikatorjev stanja v okolju. V časopisu so predstavljeni podatki o divjem petelinu iz arhiva Javnega zavoda TNP ter trendi oziroma stanje prostorske razširjenosti in populacijske dinamike.

V publikaciji so objavljeni tudi kratki prispevki o raziskavah, ki potekajo na območju TNP.

Javni zavod TNP v publikaciji Acta triglavsnsia objavlja prispevke, ki se nanašajo na raziskovanje in varovanje žive in nežive narave ter materialne in nematerialne kulturne dediščine na območju narodnega parka in na širšem območju Julijskih Alp. Strokovno posega v naravoslovje, družboslovje in povezovalne vede. Prispevki so v obliki znanstvenih člankov in kratkih novic.

 
Oznake: BIB, TNP
eXTReMe Tracker