Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Planina Pečana

MOJA GORSKA POT SKOZI ČAS - seznam gora, planinskih koč, bivakov ... s prvimi pristopi, razvrščenimi po nazivu, nadmorski višini, dnevu obiska in času pristopa
========== Arhiv: Bohinj ==========

Planina PečanaTudi Bohinjci so za planinske stanove in sirarno imeli velike stroške, h katerim je prispevala tudi država po uradu za agrarne operacije Na planini, 1472 m Tudi oblastni odbor se je zanimal za to stvar in posredoval z namenom, da se najde primerna rešitev tega važnega vprašanja na način, da ne bodo oškodovani posestniki iz Nemškega Rovta, ki so zgradli na Pečani hleve in sirarno
petek, 30. november 2012, ob 05:29, Janez Pikon, ogledov: 2066

Radi izkoriščanja te planine, ki je last verskega zaklada in pod upravo države, so nastala nasprotja med živinorejci iz Selške doline in iz BohinjaIz časa/Domoljub (1927) - Bohinj: Posestniki planine Šavnik ne morejo več izkoriščati servitutne paše, ki jim pristaja v gozdih verskega zaklada pod to planino, nič ne zaleže, vsled tega so se jele vršiti obravnave za prenos pašnih pravic na planino Pečano.

Radi izkoriščanja te planine, ki je last verskega zaklada in pod upravo države, so nastala nasprotja med živinorejci iz Selške doline in iz Bohinja. Pred vojno je državna gozdna uprava dajala to planino v najem posameznikom iz Selške doline, ki so potem jemali živino na planino od onih, ki so se pač za to oglasili, večinoma od posestnikov iz Selške doline.

Ker posestniki planine Šavnik ne morejo več izkoriščati, jim tudi servitutna paša, ki jim pristaja v gozdih verskega zaklada pod to planino, nič ne zaleže, vsled tega so se jele vršiti obravnave za prenos pašnih pravic na planino Pečano

Med vojno in po vojni so se razmere bistveno predrugačile. Selška dolina je zelo trpela in morala oddati veliko živine za vojaštvo, tako da posestnikom ni preostajalo živine za planino. Posestniki iz Nemškega Rovta v Bohinju pa so vsled okupacije in poznejše razmejitve z Italijo zgubili glavni del lastne planine Šavnik, tako da so bili primorani skleniti z državno gozdno upravo zakupno pogodbo za planino Pečano na deset let, in sicer od leta 1922 -1932.

Ker ti posestniki planine Šavnik ne morejo več izkoriščati, jim tudi servitutna paša, ki jim pristaja v gozdih verskega zaklada pod to planino, nič ne zaleže, vsled tega so se jele vršiti obravnave po uradu za agrarne operacije za prenos teh pašnih pravic na planino Pečano. Seveda se je s tem odvzela vsem drugim pašnim interesentom možnost, da bi dobili dotični del planine Pečane v zakup, ker zamore gozdna uprava potem le še z enim delom Pečane, ki se imenuje Glažavca, prosto razpolagati. Da se omogoči živinorejcem iz Selške doline pridobitev planine, se je dala planina Klom živinorejski zadrugi po uradu za agrarno reformo v prisilni zakup, tako da tvori ta planina z Glažavco vred planšo, ki bi zadostovala potrebam živinorejcev iz Selške doline. Tudi oblastni odbor se je zanimal za to stvar in posredoval z namenom, da se najde primerna rešitev tega važnega vprašanja na način, da ne bodo oškodovani posestniki iz Nemškega Rovta, ki so zgradli na Pečani hleve in sirarno in ne posestniki iz Selške doline.

Pri obhodu, ki se je vršil koncem julija na tem ozemlju, se je v navzočnosti zastopnikov obeh skupin interesentov dognalo, da je s primernimi napravami - hlevi, pastirsko kočo in kapnico - dalje s čiščenjem mogoče planino Klom in Glažavco spraviti v tak stan, da bo za živinorejce iz Selške doline to, kar je Pečana za Bohinjce.

Tudi Bohinjci so za planinske stanove in sirarno imeli velike stroške, h katerim je prispevala tudi država po uradu za agrarne operacije.

Sedaj, ko ima po zaslugi bivšega ministra za poljedelstvo dr. Kulovca ta urad na razpolago za take melijoracije letos večjo vsoto kakor poprej, se bo tem lažje nudila živinorejski zadrugi v Selcih izdatna pomoč za napravo planinskih stanov in preskrbo vode na planini Klom ter za zboljšanje te planine. Tudi oblastni odbor bo iz sredstev, katere mu bo nudilo melioracijsko posojilo, priskočil gotovo radevolje na pomoč, tako da se bo za Selško dolino napravila lepa planina brez preobčutnih žrtev interesentov. V ta namen se bo vršila v kratkem obravnava v Selcih.

Vir: časnik Domoljub, leto 1927


Janez Pikon

Oznake: FOT
eXTReMe Tracker