Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Bohinjske planine

MOJA GORSKA POT SKOZI ČAS - seznam gora, planinskih koč, bivakov ... s prvimi pristopi, razvrščenimi po nazivu, nadmorski višini, dnevu obiska in času pristopa
========== Arhiv: Bohinj ==========

Video: Bohinjske planine

Planina Zadnji VogelPlanina Vogel je dokaj znamenita, Cesarica Marija Terezija jo je Bistričanom prodala za 10 goldinarjev. Po obsegu je jedna največjih v Bohinju. Po kakovosti pa je visoka planina in zelo skalovita Planina Velo poljePlanina Velopolje je jedna najlepših v Zgornji bohinjski dolini. Potrebna je bila izboljšanja; istotako predplanina - domači pašnik. Isti je bil očiščen in 1 ha velike ploskve z umetnimi gnojili pognojen in s semeni posejan
četrtek, 29. november 2012, ob 05:29, Janez Pikon, ogledov: 3427

Planina Krstenica je tudi last Češnjanov, kakor prejšnja. Na njej je zgradila agrarna operacija 1600 m dolgo pot k planinski staji; ista se ima čim preje postaviti, nadalje 18 m³ prostoren nabiralnik za vodo. Stavbni les za stajo, deščice in apno je že na mestuIz časa/Slovenec (1909): Planina Vogel je dokaj znamenita, Cesarica Marija Terezija jo je Bistričanom prodala za 10 goldinarjev. Po obsegu je jedna največjih v Bohinju. Po kakovosti pa je visoka planina in zelo skalovita.

Zadnja leta sem agrarna operacija zares uspešno deluje v prospeh našega kmetijstva, oziroma živinoreje po planinah in planinskih pašnikih. Delo agrarne operacije na Gorenjskem. Planina je v tem stanju, kakor je zdaj, donaša le malo užitka.

Planina Vogel je dokaj znamenita, Cesarica Marija Terezija jo je Bistričanom prodala za 10 goldinarjev. Po obsegu je jedna največjih v Bohinju. Po kakovosti pa je visoka planina in zelo skalovita. V tem stanju, kakor je zdaj, donaša le malo užitka

Smelo trdim, da naše planine in pašniki, toliko let zanemarjeni, so po intenzivni in razumni delavnosti na novo oživeli. Agrarna operacija sme biti ponosna na svoja dela, saj je med tem mnogo tehniško dovršenih.

Ni vselej lahko nadomestiti naravo, treba je tehniku dobro poznati kakovost zemlje in potrebe ljudstva, da pravo pogodi pri izvrševanju izboljšanja planinskega sveta in napravi objektov, ki so potrebni živinorejcu.

Naj sledi kratek opis del, katere je izvršil v letu 1909. gorenjski oddelek za agrarne operacije.

Bohinjske planine: izboljšane so bile:

1. Vogel in njega predplanina, domači pašnik, potem 2. Velopolje s predplanino z domačim pašnikom, 3. Šavnik, tudi z domačim pašnikom.

Domači pašniki so v planinskih krajih v tesni zvezi s planinskimi. Naravno, saj je spomladanska paša na domačem pašniku - predplanini - živinorejcu neobhodno potrebna. Na tej se žival utrdi, da more na planino in da more na planini kljubovati raznim vremenskim nezgodam.

Saj je znano, kako se na planinah, zlasti na takozvanih visokih, naglo spreminja temperatura: mraz z vročino, dež s solncem; kolikokrat planine iznenadi sneg, da, tudi toča. Če se ni živina že doma, predno je bila prignana v planino, trenirala, ne more prenesti teh naglih sprememb; kaj lahko oboli in pogine.

Iz tega torej sledi, da je z melijoracijo treba začeti tudi na predplaninah - domačih planinskih pašnikih.

Tudi v tem oziru je agrarna operacija v smislu navodil visokega c. kr. poljedelskega ministrstva storila hvalevredno svojo dolžnost.

I. Planina Vogel. Deli se v tri dele: Prvi Vogel, Zadnji Vogel in Kal. Agrarna operacija je torej melijorirala poleg planine Vogel, ki je last Bistričanov, tudi domači pašnik. Pod njenim nadzorstvom so istega očistili domačini grmovja, šavja, brinja ter očiščenega pognojili z umetnimi gnojili in zasejali s semeni.

Posledice uspešnega dela so se že to leto pokazale: živina je dobila v večji kvantiteti dobre krme na paši.

Planina Vogel je znamenita. Cesarica Marija Terezija jo je Bistričanom prodala za 10 goldinarjev. Po obsegu je jedna največjih v Bohinju. Po kakovosti pa je visoka planina in zelo skalovita. V tem stanju, kakor je zdaj, donaša le malo užitka; izboljšana pa bo mogla preživiti mnogo več živine, kakor je sedaj mogoče.

Na Prvem Voglu je doslej dovršen 10 m3 prostorni velik vodnjak s štedilnikom in betonskim koritom.

Ta vodnjak je ljudem in živini prava dobrota.

Ob času suše so morali planšarji in planšarice v vrečenah iz oddaljene rupe nositi sneg, ga v staneh topiti, če so si hoteli oskrbeti vodo za kuho in pijačo.

Z napravo opisanega vodnjaka je ta nedostatek v nepopisno dobro ljudem in živalim odpravljen.

Nadalje je na Prvem Voglu v delu hlev in sirarna; prihodnje leto bo že oboje služilo svojemu namenu.

Zadnji Vogel pa dobi novo pastirsko kočo, 10 m³ prostoren vodnjak s čistilnikom in cementnim koritom.

II. Planina Šavnik in predplanina domači planinski pašnik sta last podobčine Nemškega Rovta. Prebivalci te podobčine so vzgledni in skrbni živinorejci. Po navodilu agrarne operacije so očistili že precejšnjo mero obširnega pašnika.

Vas sama nima niti jednega studenca; zasilni domači vodnjaki ob času suše ne zadostujejo. Na pašniku samem pač curlja mali studenec; tjekaj morajo goniti žival napajat. Žal, ker ni studenec zajet, se poizgubi, oziroma posuši, če le količkaj nastopi suho vreme.

Zatorej je pač tudi v humanitarnem in sanitarnem oziru prva potreba, dati Rovtarjem in njihovi živini z napravo rezervoarja in z napeljavo vodovoda v vas največjo dobroto. Sami bi tega ne zamogli. Agrarna operacija pa je pričela graditi označeni prepotrebni objekt, ki bo v slučaju požara naravnost rešilni angel poštenim živinorejcem.

Na planini Šavnik so si napravili domačini le za silo vodnjak tik sirarne. Brez čiste vode si racijonelnega sirarstva niti misliti ne morem; saj je snaga pri mlekarstvu, oziroma sirarstvu neobhodno potrebna.

Planina sama je brez studenca; tudi na tej planini so si doslej morali planšarji nabaviti sneženo vodo iz globoke rupe. Po dolgi lestvici so lezli v globočino in si napolnili vreče s snegom.

Na tej planini je agrarna operacija zgradila 27 m³ prostoren nabiralnik z 454 metrov dolgim vodovodom in dvema betonskima koritoma.

Sedaj je omogočena uspešna živinoreja in ž njo v zvezi tudi sirarstvo.

III. Planina Velopolje je jedna najlepših v Zgornji bohinjski dolini. Potrebna je bila izboljšanja; istotako predplanina - domači pašnik. Isti je bil očiščen in 1 ha velike ploskve z umetnimi gnojili pognojen in s semeni posejan.

Na planini Velopolje je bil minulo leto dovršen monumentalen kamenit jez, ki zadržuje vodo, da ne more ravan s peskom in gramozom uničiti.

Letos je bila dokončana pastirska koča in studenec speljan h kočam, oziroma k sirarni.

Planina Konjska dolina dobila je vodnjak ter cementno korito.

Na planini »Stara planina« je dodelan nabiralnik in cementno korito.

Planina Zajamniki je gorsko mesto, Bila je doslej zapuščena, brez vode.

Letošnje leto pa je agrarna operaciia zgradila 40 m³ prostorni vodnjak s cementom v naravni obliki s tako spretnostjo, da sedaj ne manjka vode ne ljudem, ne živini. Vodnjak je podoben velikemu krožniku, pokritemu s cementno ploščo. Med vodnjakom in koritom je čistilnica, filter, oboje pa vežejo približno 30 korakov dolge vodovodne železne cevi.

Planina Krstenica je tudi last Češnjanov, kakor prejšnja. Na njej je zgradila agrarna operacija 1600 m dolgo pot k planinski staji; ista se ima čim preje postaviti, nadalje 18 m³ prostoren nabiralnik za vodo. Stavbni les za stajo, deščice in apno je že na mestu.

Vir: v Ljubljani - dne, 22. oktobra 1909


Janez Pikon

Oznake: FOT
eXTReMe Tracker