Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Zapisnik - 01.09.1993

Vir: arhiv planID

petek, 9. julij 1993, ob 19:57, Boris Štupar, ogledov: 1041

GRS Tržič

GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA pri Planinski zvezi Slovenije POSTAJA TRŽIČ 64290 TRZIČ, BLEJSKA 10

DATUM: 1993-09-07

UPRAVNI ODBOR PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
PREDSEDNIK PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE, g. ANDREJ BRVAR
UPRAVNI ODBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA TRZIČ
PREDSEDNIK PLANINSKEGA DRUŠTVA TRZIČ, g. IVKO BERGANT

Odbor Postaje GRS Tržič je na svojem izrednem sestanku dne, 1. 9. 1993 razpravljal o navedbah skrajšanega zapisnika 14. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, točka 4, objavljenem v Obvestilih PZS, štev. 7-8, letnik 19. Odbor Postaje GRS Tržič smatra navedbe v razpravi g. Ivka Berganta, predsednika PD Tržič za neresnične in žaljive za celotno humano delo GRS in še posebno Postaje in članov GRS Tržič. V zvezi s tem je Odbor Postaje zavzel naslednje sklepe:
1.
Iz razprave je razvidno zaskrbljujoče nepoznavanje organiziranosti in načinov financiranja GRS, vodilnega funkcionarja v matičnem planinskem društvu, kakor tudi globoka razhajanja med krovno organizacijo in GRS, kot njenega integralnega dela.
2.
Prostovoljnost dela vseh članov Postaje GRS Tržič lahko dokažemo komurkoli in kadarkoli. Ponosni smo na opravljeno delo, na rezultate, ki smo jih pri delu dosegli, predvsem pa na prostovoljnost svojega dela.
Iz dela društva nam je poznano, da temu še zdaleč ni tako na vseh področjih dela PD Tržič.
3.
Kot edino nadomestilo za opravljeno reševalno delo prejemamo reševalci hranarino v višini dnevnic, ki jih določa in potrjuje UO PZS, ter ob lastni participaciji, posamezne dele osebne reševalne in zaščitne opreme. Trditve o materialnem okoriščanju smatramo za žaljive in podle.
4.
Posebno starejše člane naše Postaje GRS žali trditev o ostarelosti in akcijski nesposobnosti. Psihofizične sposobnosti posameznikov nikakor niso avtomatično primerljive s starostjo. Že vrsto let imamo uveden način, da reševalci sami in prostovoljno zapuščajo vrste aktivnih reševalcev. Zelo veseli pa smo njihovega še nadaljnjega dela v Postaji, skladno z možnostmi, predvsem pa prijateljstva, ki smo ga kovali dolgo vrsto let, pri trdem, a vendarle lepem humanem delu v gorah.
Želel pa bi tudi sami pridobiti v svoje vrste čim več mladih članov, zavzetih za delo, po kriterijih, ki za vstop v vrste GRS veljajo. Menimo, da je to tudi skrb matičnega društva, vsaj v tolikšni meri, kot nas članov samih.
5.
Postaja GRS Tržič prejema dotacijo s strani KGRS, oziroma Ministrstva za obrambo v višini z normativom predpisanega števila članstva, odstopanje števila aktivnih reševalcev od števila predpisanega z normativom, gre izključno na škodo reševalcev samih in je torej popolno interna zadeva članov, sprejeta s soglasjem in strinjanjem vseh prizadetih.
6.
Vse doslej na strokovnost dela Postaje GRS Tržič nismo dobili pripomb. Mnogi naši člani opravljajo odgovorne strokovne funkcije v KGRS, kar nam je tudi potrdilo, da delamo odgovorno in strokovno. Nasprotno pa bi PD Tržič lahko očitali marsikateri brezbrižen in omalovažujoč odnos do vprašanja varnosti planincev pri aktivnostih, ki jih organizira, ne glede na naša opozorila in pripravljenost za sodelovanje in pomoč.

Skladno z moralnimi načeli članov planinske organizacije pričakujemo, da se bo g. Bergant za svoje trditve opravičil vsem slovenskim gorskim reševalcem. V skladu z določili Zakona o javnih občilih, pa od Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije zahtevamo, da vsebino pričujočih sklepov objavi v prvi naslednji številki Obvestil PZS.
 

Planinski pozdrav!
ODBOR PGRS TRŽIČ Načelnik : Anton KRALJ
 

Oznake: GRS
eXTReMe Tracker