Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Zboljšanje planin

 

 

ponedeljek, 21. avgust 1911, ob 05:27, Boris Štupar, ogledov: 1114

Slovenec (1911): Ker je za živinorejo pred vsem potrebna dobra paša, se obrača posebna pozornost na zboljšanje pašnikov.

     
  Foto: Planinski vestnik 1934  

Deželni odbor je dovolil sedaj deželni prispevek za zboljšanje sledečih visokih planin, ki ga bo izvrševala deželna komisija za agrarne operacije:
1. Pungrat na južnih obronkih Kladva in Košute v višini 1440—2000 metrov nad morjem ter v obsegu 126 ha za upravičence iz Brezij, Črnivca, Noš, Sv. Katarine, Radovljice in Poljč.
2. Planina pri Beli peči, južno od gornjega belopeškega jezera (1000—1700 metrov) v obsegu 172 ha za upravičence iz Bele peči.
3. Belšica na jugozahodnem obronku Stola (1800—2000 metrov) v obsegu 192 ha, ki bo za ovce in konje; za govejo živino se pa prirede pašniki v dolini, ki so razdeljeni na vasi Vrba (100 glav živine), Hraše (60—70 glav) in Studenčice (50 glav).
4. Žerovnica tudi na jugozahodnem obronku Stola (1100—2200 m) v obsegu 451 ha za upravičence iz Žerovnice in Most.
5. Planina Prevole na južnem obronku Begunjšice (1300—2000 metrov nad morjem) v obsegu 122 in pol ha za udeležence iz Vrhnjega, Dvorske vasi in Zgoše.
6. Lešanska planina nad Tržičem vzhodno in južno od Dobrča (1636 metrov) v obsegu 32 in pol ha ter pašnik nad Lešami za upravičence iz vasi Leš.
7. Porezen na vzhodnem obronku gore Porezen (1500—1630 metrov) v obsegu 214 ha za upravičence iz Zgornje in Spodnje Sorice, Spodnjih Dan, Orehka, Gori j, Poč, Davče, Zalega loga, Trebenč, Sv. Lucije, Nemškega Rovta in Dražgoš.
8. Velika planina v Kamniških planinah severno od Črne med Bistriško dolino in štajersko (1300— 1600 metrov.) v obsegu 556 ha za upravičence iz Kosiš, Slatnika, Laniš, Zagorice, Gornjih in Spodnjih Stranj, Bistrine, Okroglega, Klemenčevega, Kregarjevega, Gradišča, Praprotnega, Sidraža in Senožet.
9. Mala planina, južno od Velike Planine (1500 metrov) v obsegu 200 ha za upravičence iz Studenca, Primoža, Stahovce, Županjih njiv in Žage, Potoka, Kamnika, Praprotnega, Spodnjih Stranj.

Te planine se bodo očistile grmovja in kamenja, pognojile in posejale, napravile se bodo poti, postavili hlevi, koče in ograje, priredila napajališča za živino itd. Vsa ta dela, katerih stroški se razdele na državo (60 odstotkov), na deželo (15 odstotkov) in na upravičence (25 odstotkov), bodo stala 248.000 K. Z ozirom na veliko korist so sc upravičenci izrekli pripravljene za svoj prispevek. Samo z živinorejo si more dandanes kmet pomagati. Zato pa skrbimo za dobre pašnike!

Slovenec, 21. avgust 1911
 

eXTReMe Tracker