Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Delo Podkomisije za informatiko in analitiko

torek, 30. marec 2004, ob 12:22, Franci Savenc, ogledov: 1577

Gorska reševalna služba Slovenije: Informiranje, Preventivne akcije …

Gorska reševalna služba Slovenije

pri Planinski zvezi Slovenije
p.p. 245, 4101 Kranj
Kranj, Bleiweisova 34, (04) 201-06-70 – [email protected]


Delo Podkomisije
za informatiko in analitiko

V mandatnem obdobju 2002-2004

Informiranje javnosti o delu GRS


Novinarske konference: V jubilejnem letu 2002 smo sodelovali na štirih novinarskih konferencah, v letu 2003 pa smo samostojno organizirali 2 novinarski konferenci- eno pred poletno in drugo pred zimsko sezono. Vsebina novinarskih konferenc je bila v obveščanju javnosti o opravljenem delu, analizi gorskih nesreč v preteklem obdobju, opozarjanju na nevarnosti in dajanje napotkov za varno gibanje v gorah.

Preventivne akcije: Preventivno delo posameznih Postaj GRS se je izvajalo po programih posameznih postaj. Kot skupne preventivne akcije na omenimo organizacijo in izvedbo ANKETE OBISKOVALCEV GORA, ki smo jo v letu 2003 uspešno izvedli, rezultate pa posredovali javnosti, ki se je o akciji zelo pozitivno odzvala. V tej zimski sezoni načrtujemo izpeljavo ankete tudi med obiskovalci gora tudi pozimi.

Postavitev svoje spletne strani: Lansko leto je bila spletna stran oblikovana in postavljena in tudi predstavljena članom KGRS. Prišlo je do določenih zapletov s strani ažuriranja tako, da stvar ni še zaživela, bo pa v najkrajšem času.

Ostale aktivnosti


Analiza specifičnih reševalnih akcij v letu 2003: Lani smo tovrstno analizo izvedli prvič. Namen analize je bil predvsem poučnega značaja - izmenjava mnenj in izkušenj ob specifično nastalih situacijah pri akcijah. Temo specifičnega primera ali zapleta na akciji predlagajo načelniki ali inštruktorji na postajah. Tudi letos pričakujemo odziv za izvedbo

Redni sestanki podkomisije: Od zadnjega zbora reševalcev (leta 2002) do sedaj je bilo 8 sestankov Podkomisije IA, ki šteje 8 članov. Poprečna udeležba članov je bila 75%. Poprečno je sestanek trajal 2,4 ure. Na vseh sestankih je bil prisoten namestnik načelnika GRS

Vsakoletna

  • analiza gorskih nesreč,
  • izdelava BILTENA O REŠEVALNEM DELU,
  • izdelava KOLEDARJA AKTIVNOSTI,
  • izdelava POSLOVNIKA PODKOMISIJE,
  • izdelava ali dotisk letakov s preventivno vsebino,
  • izdelava poročil in analiz po nalogu načelnika GRSS.

Načelnik PIA
Janez Kosec

Oznake: GRS
eXTReMe Tracker