Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Tam, kjer murke cveto

 


Murka - foto Ciril Mlinar

ponedeljek, 28. marec 2011, ob 16:23, Franci Savenc, ogledov: 803

Športno društvo Planjava Babno Polje vabi na predavanje dr. Nade Praprotnik

Slovenija je »dežela stikov, prehodov in razpotij« in to se zrcali tudi v pestrosti rastlinske odeje v našem alpskem svetu. Prepletajo se alpske, srednjeevropske, ilirske, balkanske in submediteranske vrste. dr. Nada Praprotnik nam bo predstavila del »cvetoče« gorske pestrosti, ogledali pa si bomo tudi film Alpski botanični vrt Juliana v Trenti, posnet po njenem scenariju in besedilu.

V soboto, 2. aprila, ob 18. uri, Turistična kmetija Pri kovačiji v Babnem Polju.

Dr. Nada Praprotnik se je rodila 23. maja na Jesenicah. Osnovno šolo je obiskovala v Žirovnici, gimnazijo pa na Jesenicah, kjer je leta 1970 maturirala. Na Biotehniški fakulteti ljubljanske Univerze je študirala biologijo na Biološkem oddelku. Leta 1975 je diplomirala z delom Floristična oznaka območja Vrtače v osrednjih Karavankah. Leta 1979 je magistrirala z delom Saxifraga moschata agg. v Jugovzhodnih Apneniških Alpah. Leta 1988 je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Ilirski florni element v Sloveniji.
Leta 1975 je bila sprejeta na delovno mesto kustodinje za botaniko v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Leta 1978 je opravila strokovni izpit in dobila naziv kustodinje prirodoslovne stroke, leta 1990 je pridobila naziv višja kustodinja, leta 1995 pa naziv muzejska svetovalka.
V letu 1994 je postala urednica glasila HLADNIKIA, ki ga izdaja Botanična sekcija Društva biologov Slovenije.


Zaželene predhodne prijave: 041 260 985 ali Alenka.Veber@kam.si

eXTReMe Tracker