Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Snežni plaz in razstava

sobota, 18. marec 1911, ob 05:27, Boris Štupar, ogledov: 1174

Slovenec (1911) - Jeseniške novice: Z velikanskim snegom nas je oblagodaril letošnji sušec.

Ga imamo že mnogo nad en meter in ko to pišemo, ga nam nebo še vedno krepko siplje. Po lepih pomladnih dnevih imamo zopet belo zimo. Pri Bohinjski Beli se je v sredo utrgal plaz ter zasul železniško progo. En tovorni vlak se je v plazu prevrnil; prekucnilo se je 17 vagonov. Promet se vzdržuje s prestopanjem. Na jeseniškem kolodvoru vse mrgoli snežnih kidačev, ki so tem boljše volje, čim bolj sneg pada. Vlaki imajo precejšnje zamude.

Dnevne novice
Slovensko planinsko društvo opozarja na razstavo planinskih in krajinskih slik, ki jo priredi tekom meseca aprila t. l. Vsled tega prosi, da se pošljejo slike za razstavo na naslov odbornika gospoda Oskarja Skušeka, Knaflove ulice št. 7, ali pa vsaj do 1. aprila naznani število in velikost slik, razstavi namenjenih. Društvo si pridrži pravico razstavljene sliko priobčiti v »Planinskem Vestniku«. Vsled tega se mora dati odboru na razpolago po en posnetek. Odbor vabi na veliko udeležbo.

Slovenec, 18. marec 1911
 

eXTReMe Tracker