Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Delovanje

2..01.2011

 

nedelja, 30. januar 2011, ob 05:29, Franci Savenc, ogledov: 982

Komisije za alpinizem PZS v letu 2011

A) Delovanje KA:
1. Seje KA
2. Zbor načelnikov
3. Zbor alpinistov
4. Izbor najuspešnejših alpinistov
5. Postavitev nove spletne strani in njeno vzdrževanje
6. Kategorizacija
7. Literatura – začetek pisanja nove knjige - Alpinistična šola - projekt je v pogonu
8. Zbornik slovenskega alpinizma za leto 2009 in 2010
9. Podpora pri izdaji alpinističnega plezalnega vodnika

V letu 2011 je načrtovanih pet rednih sej KA, po potrebi tudi izredne in dopisne seje.
Predvidevamo dva zbora načelnikov in sicer v spomladanskem in jesenskem obdobju.
V naslednjem letu bomo organizirali osmi zbor alpinistov, ki ga bo organiziral AO Rašica.

V začetku leta bomo pripravili podelitev priznanj najuspešnejšim alpinistom za dosežke v letu 2010. Podelitev bo v mesecu januarju. Ob tej priliki pričakujemo večjo medijsko pozornost. Tako kot zadnji izbor bo tudi letošnjega izvedla posebna skupina alpinistov, organizacijo pa je prevzelo Društvo za gorsko kulturo.

Kategorizacijo izračunava Tadej Debevec. Novi kriteriji so se izkazali kot transparentni in z njimi ni bistvenih težav.

B) Alpinistična dejavnost:
Program dela je ustaljen in vsebuje razpis in vrednotenje prispelih prijavljenih akcij vrhunskega alpinizma ter razdelitev sredstev po naslednjih postavkah:

1. Podpora najkvalitetnejšim akcijam v tujih gorstvih
2. Programi kategoriziranih vrhunskih alpinistov
3. Mladinska reprezentanca – priprave in akcije
4. Organizacija taborov za perspektivne alpiniste v Alpah (zimski - Chamonix, poletni - Marmolada)
5. Organizacija taborov za perspektivne alpiniste v Sloveniji (poletni)
6. Mednarodno sodelovanje (izmenjave, srečanja …)
7. Tekmovalno ledno plezanje (slovenski pokal v lednem plezanju, udeležba tekmovalcev na tekmah svetovnega pokala_priloga)
8. Testiranja vrhunskih alpinistov ter zdravniški pregledi

Namen testiranj je svetovanje pri pripravah vrhunskih alpinistov.

Pri mednarodnem sodelovanju je za naslednje leto predvidena izmenjava alpinistov na Novi Zelandiji in letno srečanje alpinistov v Angliji pod organizacijo BMC. Udeležitev naveze na ledno plezalnem taboru v Fournelu.

KA ostaja pri svoji usmeritvi, da podpira samo omejeno število odprav, ki bodo sestavljene iz najbolj kvalitetnih alpinistov z jasno opredeljenimi cilji, ki ustrezajo merilom sodobnega vrhunskega alpinizma. Zato bo v letu 2011 izbor odprav opravljen na podlagi podobnih meril kot v preteklem letu. Financiranje programov vrhunskih alpinistov ostaja. Sredstva bodo upravičenci lahko koristili na osnovi poročil o izvedenih akcijah po predloženem planu.

Skupaj v sodelovanju s KOTG pripravljamo večjo odpravo perspektivnih alpinistov na Makalu. Vodja odprave bo Marko Prezelj.

C) Vzgoja in izobraževanje:
Kot vedno je zelo obsežen načrt vzgoje in izobraževanja, kateri dajemo posebno pozornost:
1. Začetni alpinistični tečaj v kopnih razmerah
2. Začetni alpinistični tečaj v zimskih razmerah
3. Izpiti iz programa Alpinist
4. Izpiti iz programa Alpinistični inštruktor
5. Licenčni seminar za Alpinistične inštruktorje
6. Izpopolnjevalni seminar za sodnike in postavljavce v tekmovalnem lednem plezanju

D) Ostale dejavnosti
Sodelovanje pri izvedbi mednarodnega festivala gorniških filmov.
Sodelovanje z alpinisti veterani, posebej letos, ko alpinisti veterani praznujejo okroglo obletnico.
Resno načrtovanje vzpostavitve »alpinistične reprezentance«, določiti cilje in način dela.
Organizirati okroglo mizo na temo »etika v alpinizmu« ali »trenutne razmere v slovenskemu alpinizmu«.
Sodelovanje pri organizaciji plezalnega tabora alpinističnih družin.
KA se bo potrudila za boljšo povezanost ter komunikacijo med KA (posledično PZS) in alpinističnimi odseki.
KA se bo aktivneje lotila aktualne problematike alpinistov in alpinizma v Sloveniji.
Tesno sodelovanje s KOTG.

Pripravil: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec KA

Načelnik KA
Miha Habjan

eXTReMe Tracker