Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Vodenje v gore je odgovorno

24.11.2010

torek, 30. november 2010, ob 05:33, Maja Duh, ogledov: 1880

Gorenjski glas, novice, Šenčur:...Tega se zavedajo mentorji planinstva na šolah. Na posvetu v Šenčurju so opozorili na težave ob planinskih dnevih.

V Osnovni šoli Šenčur so gostili regijsko tekmovanje Mladina in gore. Obenem so imeli posvet mentorjev planinskih krožkov na Gorenjskem, Primorskem, Notranjskem in Dolenjskem, v Beli krajini in Zasavju. Mentor v OŠ Šenčur Primož Černilec, ki je od lani predsednik mladinskega odseka pri Planinskem društvu Kranj, je ugotovil, da so šole in društva odvisni drug od drugega. Če ne bi delovali planinski mentorji v šolah, društva ne bi imela mladih planincev. Šolam društva pomagajo s kadri, zlasti s planinskimi vodniki. Vseeno se srečujejo s problemi pri izobraževanju in vodenju izletov v gore.
 
Prva ugotovitev je bila, da bi morali izobraževanja za planinske vodnike bolj približati šolam. Tečaji Planinske zveze Slovenije (PZS) potekajo poleti, ko imajo učitelji počitnice. Usposabljanje vodnikov poteka po normativih. Pogrešajo pa normative, ki bi veljali le za mentorje planinstva. Kot so predlagali Tržičani, bi PZS lahko organizirala s Fakulteto za šport krajše usposabljanje zanje. Udeleženci iz mest so opozorili, da imajo probleme z organizacijo šolskih izletov v gore, za katere bi morali imeti planinske vodnike. Žal šole nimajo denarja za to. Spraševali so se, ali se bodo težave s planinskimi dnevi rešile šele takrat, ko se bo zgodila nesreča. Predsednik PD Kranj Franc Ekar je ocenil, da je planinska vzgoja v vrtcih in šolah pomembna za društva. Strinjal se je, da je treba zagotoviti mentorjem po šolah ustrezne pogoje za delo, ne pa jih omejevati. Menil je še, da je pomembno, kako je urejeno zavarovanje planinskih dejavnosti. Predsednik mladinske komisije pri PZS Uroš Kuzman je pojasnil, da vodniški učbenik predpisuje različne normative za vodenje skupin v gore. Mentorji iz šol lahko vodijo planinske izlete v kraje, ki jih poznajo. Naziv planinskega vodnika lahko pridobijo tudi športni pedagogi. Razen poletnih tečajev imajo krajša usposabljanja ob vikendih. Izobraževanja lahko organizirajo po šolah, a mora del usposabljanja potekati v gorah. Udeleženci posveta so na koncu predlagali PZS, naj reši odprta vprašanja z ministrstvom za šolstvo in šport. Slednje mora uskladiti normative za izobraževanja mentorjev in pripraviti izobraževanje za pomočnika mentorja, ki bi bil v pomoč na planinskih dnevih.
 

Stojan Saje

eXTReMe Tracker