Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Prijava škode

torek, 4. november 2008, ob 21:11, Franci Savenc, ogledov: 1093

 na vodovodnem omrežju Aljaževega doma v Vratih – Posledica poplavljanja Bistrice

Zaradi močnega deževja, ki je zajelo dolino Vrat v obdobju 30.10. do 01.11.2008 in zaradi česar je bila tudi neprevozna državna cesta Mojstrana-Vrata v obdobju 30.10. do 3.11. 2008, smo člani UO PD Dovje-Mojstrana danes pregledali situacijo na cesti in v okolici Aljaževega doma. Pri pregledu smo ugotovili:

Zaradi obilnih padavin narasla reka Bistrica se je na mestu, kjer vodovod za Aljažev dom prečka reko Bistrico, močno zajedla v desno brežino, odnesla zaščitno kamnito varovanje, spodkopala brežino in jo delno odnesla, poškodovana pa je tudi zaščita prehoda vodovoda preko reke.

Pri tem je tako poškodovala cevovod vodovoda, da sta Aljažev in Šlajmerjev dom v tem trenutku (k sreči smo oba 20.10.2008 zaprli), brez vodne oskrbe. Glede na to, da se iz istega vodovoda napajajo tudi počitniški dom podjetja Lip Bled in počitniški dom ZZB NOV Dovje-Mojstrana, so tudi ti objekti brez vode.

Ker se glede na letni čas zelo hitro približuje obdobje, ko ne bodo možni več nobeni gradbeni posegi; Aljažev dom pa običajno v spomladanskih mesecih odpiramo okoli 20. aprila, ko je v Vratih še sneg, bo odpiranje Aljaževega doma v letu 2009 v tem terminu, brez takojšne sanacije, onemogočeno. V najboljšem slučaju (odvisno od vremenskih razmer), bo zakasnitev odpiranja za cel mesec dni.

Po laični oceni je obseg potrebnih sredstev za sanacijo škode v višini 70.000 €.

Zaščitni odvodni jarek ob Šlajmerjevem domu

Odvodni jarek je uspešno odigral svojo vlogo, glede na velike količine vode, ki je v relativno kratkem času hudourniško pritekla iz višje ležečih predelov in delno po poti na Škrlatico, pa je očitno, da bomo morali jarek še poglobiti in ga nekoliko podaljšati proti ustju. S tem bomo preprečili, da bi voda v podobnih slučajih zalila Šlajmarjev dom. Predlagamo, da se dela izvedejo istočasno ob sanaciji vodovoda.

Državna cesta Mojstrana -Vrata

Cesta je že brez neurij postala gozdna pot, saj že leta ni doživela resnih vzdrževalnih posegov. Sedanje neurje pa je cesto na Čerlovcu naredilo popolnoma neprehodno -zapora več dni; cestišče pa je zasuto in razkopano na več mestih, predvsem na relaciji Peričnik -Vrata, kjer so (težko reči najslabši, ker je vse slabo) izredno kritični odseki poleg Čerlovca - Kreda (že 3 leta zgolj opozorilne table - ni zaščitne škarpe (medtem se dela skoraj umetniška škarpa na popolnoma nepotrebnem počivališču? -Table na cesti Kranjska Gora -Jesenice); odsek Galerije-Čerlovec; Turkova planina; odsek pred parkiriščem.

Ne razumemo tudi, da ni nadzora nad gozdarji oziroma lastniki gozdnih parcel, ki pri vlaki lesa še dodatno uničujejo cestišče; vlake pa so pravi dovodni kanali vode na cesto.

Kakorkoli cesta, taka kot je sedaj bo spomladi neprevozna!

Z ozirom, da nastala situacija daleč presega možnosti PD Dovje-Mojstrana, da bi nastalo škodo na vodovodnem omrežju saniralo, prosimo Občino Kranjska Gora za pomoč in sicer predlagamo, da ukrepa v skladu s predvidenimi ukrepi za primere naravnih nesreč in v tem smislu zagotovi najnujnejša sredstva za takojšno sanacijo vodovodnega omrežja in v sodelovanju z MOP, zagotovi pogoje za delno regulacijo reke Bistrice v tem delu.

Glede ceste pa predlagamo, da se takoj pričnejo razgovori z Ministrstvom za promet za pripravo projekta celovite sanacije ceste in vzpostavitev minimalnih standardov za njeno vzdrževanje.

Za razumevanje se Vam najlepše zahvaljujemo in Vas prosimo za takojšne ukrepanje.

S planinskimi pozdravi

Predsednik
Miro Eržen


Obvestilo je bilo posredovano g. Erjavcu na Ministrstvo za obrambo, g. Podobniku na Ministrstvo za okolje in prostor in g. Bogataju povelniku civilne zaščite na Urad za zaščito in reševanje RS.

eXTReMe Tracker