Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Zbor načelnikov

KA PZS, 07.02.2020
Zbor načelnikov KA PZS | sklic
 

ponedeljek, 10. februar 2020, ob 05:29, Urednik G-L, ogledov: 176

Komisija za alpinizem PZS sklicuje v sredo, 19. marca, ob 18. uri na sedežu Planinske zveze Slovenije (Ob Železnici 30a, Ljubljana).

Predlagan dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika
    ter verifikacijske komisije,
2. sprejem predlaganega dnevnega reda,
3. pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov,
4. poročilo o delu v letu 2019,
5. finančno poročilo za leto 2019,
6. plan dela za 2020 in 2021,
7. finančni plan za 2020,
8. volitve načelnika Komisije za alpinizem PZS,
9. razno. 
Peter Bajec,  
načelnik KA PZS  
Oznake: ALP
eXTReMe Tracker