Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Vodenje zahtevnih

petek, 12. julij 2019, ob 05:29, Uredništvo G-L, ogledov: 188

... kopnih tur = za vodnike PZS kategorije B - Razpis tečaja

Strokovni odbor za usposabljanje Vodniške komisije PZS razpisuje usposabljanje za pridobitev usposobljenosti vodnika PZS kategorije B (zahtevne kopne ture) = usposabljanje za naziv strokovni delavec v športu 2. stopnje: ŠPORTNO TRENIRANJE - PLANINSTVO-ALPINIZEM

Termini izvajanja posameznih sklopov:

1. izmenaza brezposelne (brezposelni, študentje, upokojenci)
12. - 15. september 2019: tečajni del (Vršič/PUS Bavšica)
  6. - 7. oktober 2019: izpitna tura
2. izmenaza zaposlene in samozaposlene (zaposleni obvezno priložijo potrdilo delodajalca, samozaposleni izpis iz Ajpesa)
19. – 22. september 2019: tečajni del (Vršič/PUS Bavšica)
12. – 13. oktober 2019: izpitna tura

Projekt »Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022« se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi
10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe:
10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja
10.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.«

Splošni pogoji prijave:
• članstvo v planinskem društvu, ki je član PZS,
• potrjena kategorija A,
• ustrezno zdravstveno stanje,
• sposobnost samostojnega gibanja na turah kategorije C (zelo zahtevne kopne ture),
• priložena vsa potrebna dokazila.
Posebni pogoji prijave so sestavljeni iz opravljenih tur zadnjih petih let:
• 20 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih poteh, od tega vsaj 15 različnih kopnih tur po zahtevnih ali zelo zahtevnih poteh nad gozdno mejo;
• 5 različnih kopnih brezpotij;
• 3 različne zahtevne ali zelo zahtevne kopne ture v vlogi pomočnika vodnika.

V izogib napačnemu navajanju tur priporočamo, da si pred navajanjem preberete dokument Definicije tur s primeri.

Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na: Planinska zveza Slovenije, Vodniška komisija, p. p. 214, 1001 Ljubljana do 5. avgusta 2019.
Sprejemali bomo le popolne prijave in naknadne dopolnitve in popravki ne bodo možni!
Dodatne informacije pri strokovni sodelavki Veroniki Susman: [email protected] ali 01 43 45 689 (v času uradnih ur).

Strošek usposabljanja: polna cena 301,00 € (za brezposelne), sofinancirana cena iz sredstev ESS: 181,00 € (za zaposlene in samozaposlene) - kotizacija je brezplačna, društva oz. samoplačniki krijejo ostale stroške (nastanitev, prehrana, nezgodno zavarovanje ...).

Oznake: USP
eXTReMe Tracker