Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Zbor

ponedeljek, 18. marec 2019, ob 23:06, Uredništvo G-L, ogledov: 62

Komisije za športno plezanje je sklican za sredo, 20. marca, ob 18. uri v prostorih PZS

Predlog dnevnega reda:
• Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev
• Akcijsko in finančno poročilo za preteklo leto
• Načrt aktivnosti in finančni načrt za tekoče leto
• Nadomestne volitve za člane IO KŠP
• Državno prvenstvo za tekoče leto (pravilnik 2019, licence, štartnine)
• Novi pravilnik o usposabljanju KŠP
• Razno

Opomba: pravico glasovanja na seji imajo načelniki (oz. njihovi pisno pooblaščeni namestniki) vseh odsekov/klubov, ki so registrirani pri KŠP PZS za leto 2019.

eXTReMe Tracker