Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Sklic 5. seje

PZS, 22.01.2019 16.00
Sklic 5. seje Upravnega odbora PZS

 

sobota, 23. februar 2019, ob 05:29, Uredništvo G-L, ogledov: 116

Upravnega odbora PZS: 7. marca, ob 16.30 v prostorih PZS v Ljubljani

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 4. seje UO PZS (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
3. Priprave na skupščino PZS 2018
    a) Predlog za delovnega predsednika skupščine PZS (Jože Rovan)
    b) Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2018 (Jože Rovan, Matej Planko, Urša Mali ter načelniki komisij in predsedniki MDO PD)
    c) Poročilo Nadzornega odbora PZS (Franc Ekar)
    d) Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2020 (Jože Rovan, Matej Planko, Urša Mali ter načelniki komisij in predsedniki MDO PD)
4. Prenos zemljišča pri Domu na Šmohorju na Občino Laško – občinska cesta (Matej Planko)
5. Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti na delovnem mestu in dela pod vplivom drog ali psihoaktivnih snovi (Matej Planko)
6. Sprejem novega društva v članstvo PZS (Jože Rovan)
7. Informacija o delovanju komisij in odborov PZS (načelniki komisij)
8. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Jože Rovan, Matej Planko).
9. Razno

Priologe: PDF Vabilo | PDF Gradivo 

eXTReMe Tracker