Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Zbiranje kandidatur

PZS/Komisija za gorske športe, 07.02.2019
Zbiranje kandidatur za načelnika in člane Komisije za gorske športe

DOC Obrazec za kandidaturo za načelnika KGŠ

DOC Obrazec za kandidaturo za člana KGŠ 

nedelja, 10. februar 2019, ob 05:28, Urednik G-L, ogledov: 176

za načelnika in člane Komisije za gorske športe

Na podlagi sklepa Izvršnega odbora Komisije za gorske športe PZS objavljamo razpis za zbiranje kandidatur za načelnika in člane Komisije za gorske športe PZS.

1. Volitve načelnika in članov Komisije za gorske športe pri PZS se bodo izvedle v skladu s Pravilnikom Komisije za gorske športe.
2. Volitve bodo na rednem zboru Komisije za gorske športe 13. marca.
3. Kandidate za načelnika in člane Komisije za gorske športe predlagajo društva, ki so člani PZS.
4. Kandidature je potrebno vložiti na obrazcu, ki je priloga tega razpisa. Sestavni del tega obrazca je izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo in da izpolnjuje predpisane pogoje.
5. Pogoji za kandidaturo: dopolnjena starost 18 let / najmanj V. stopnja izobrazbe / aktivno delovanje v matičnem društvu
6. Za načelnika Komisije za gorske športe bo izvoljen kandidat, ki bo prejel več kot polovico glasov. V primeru, da nihče od kandidatov ne bo prejel več kot polovice glasov, se bo glasovanje ponovilo v drugem krogu samo za 2 (dva) kandidata, ki bosta v prvem krogu prejela največ glasov.
7. Glasovanje za člane Komisije za gorske športe bo za vsakega kandidata posebej. Izvoljeni bodo kandidati: ki bodo prejeli več kot polovico glasov in hkrati zasedli eno od prvih šestih mest po številu prejetih glasov.
8. Rok za pošiljanje kandidatur je 20. februar (datum poštnega žiga na kuverti).
9. Kandidature je na predpisanem obrazcu potrebno poslati s priporočeno pošto ali osebno dostaviti v tajništvo PZS na naslov Planinska zveza Slovenije, VOLITVE - Komisije za gorske športe, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana.
Na kuverti mora biti na levem spodnjem robu napis »ne odpiraj«.

Tomo Česen,
strokovni sodelavec KŠŠ PZS

eXTReMe Tracker