Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Razpis za izbiro izvajalca

PZS, 26.10.2018 13.30
Razpis za izbiro izvajalca za vzpostavitev sistema Planinskega geografskega informacijskega sistema

Razpisna dokumentacija
PDF Razpis | PDF Izvedbeni projekt za Planinski GIS
 

ponedeljek, 29. oktober 2018, ob 05:30, Uredništvo G-L, ogledov: 650

... za vzpostavitev sistema Planinskega geografskega informacijskega sistema

Za razvoj določenih dejavnosti in produktov potrebujemo kvalitetno zbrane in predvsem dobro obdelane podatke o planinskih poteh, planinskih kočah, naravnih plezališčih, turno kolesarskih poteh … Vse več pa imamo tudi podatkov o turističnih poteh, gostiščih, prenočitvenih kapacitetah, športnih centrih, vrhovih, naravnih in kulturnih znamenitostih ipd.
Planinska zveza Slovenije je krovna organizacija na področju planinstva v Sloveniji, ki zagotavlja pogoje za razvoj celotne dejavnosti. Za razvoj določenih dejavnosti in produktov potrebujemo kvalitetno zbrane in predvsem dobro obdelane podatke o planinskih poteh, planinskih kočah, naravnih plezališčih, turno kolesarskih poteh ... Vse več pa imamo tudi podatkov o turističnih poteh, gostiščih, prenočitvenih kapacitetah, športnih centrih, vrhovih, naravnih in kulturnih znamenitostih ipd.

Tovrstne vsebine ima PZS večinoma že zbrane, vendar na različne načine in so neoptimalno strukturirani. Podatke o planinskih in ostalih poteh vzdržuje v Geopediji, njihov prikaz je na planinske-poti.si. Poleg tega ima PZS nekaj georeferenciranih podatkov prikazanih tudi na plangis.pzs.si. Slednja stran je lahko grobi prikaz kako bi radi uporabnikom predstavili georeferencirane vsebine.
V nadaljevanju smo to podatkovno bazo imenovali Planinski GIS, skrajšano PlanGIS.

Razen PZS imajo tudi turistične organizacije precej zbranih podatkov, vendar so pretežno nestrukturirani in shranjeni na različne načine. S podatkovno bazo PZS bomo lahko povabili tudi njih k sodelovanju in skupni uporabi.

Podatki, zbrani in vzdrževani v PlanGIS (PZS ostaja imetnik pravic na podatkovnih bazah), bodo v kasnejših fazah uporabni na večje število različnih namenov.
Tako bodo, med drugim:
1. podlaga za pripravo planinskih zemljevidov;
2. podpora delu markacistov oz. Komisije za planinske poti PZS;
3. vir podatkov za prikaze na spletni strani PZS;
4. vir podatkov za različne prikazne aplikacije bodisi na navadnih osebnih računalnikih ali pa na mobilnih napravah;
5. temelj za navigacijo na terenu
6. in podobno.

Potrebujemo centralizirano relacijsko podatkovno bazo za vzdrževanje in uporabo vseh georeferenciranih vsebin, potrebnih za prostočasne dejavnosti v naravi z ustreznim urejevalnikom podatkov, ki bodo podatkovne podlage za tovrstne predstavitve. Podrobno je projekt opisan v dokumentu Izvedbeni projekt za Planinski GIS, ki je priloga razpisa.

Zbiramo ponudbe za vzpostavitev sistema PlanGIS, ki morajo vsebovati naslednje vsebine:
reference ponudnika z navedbo izvedenih primerljivih projektov:
1. rok za izvedbo del;
2. ceno za izvedbo projekta;
3. ceno za mesečno vzdrževanje sistema;
4. cenik storitev za naročanje dodatnih del;
5. odzivni časi za odpravo napak na sistemu.

Ponudniki lahko predlagajo tudi svoje rešitve, ki jih morajo natančno utemeljiti in navesti zakaj bi bile predlagane rešitve ustreznejše od zahtevanih v razpisu.

Za dodatne informacije v zvezi s tehničnimi in vsebinskimi vprašanji se lahko obrnete na urednika katastra PZS, Andreja Stritarja, [email protected], za vse ostale informacije pa na generalnega sekretarja PZS, Mateja Planka, [email protected], 01 43 45 680.

Ponudbe se pošljejo na naslov: Planinska zveza Slovenije, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana.

Rok za oddajo ponudb je 23. november 2018. Dobavitelja bo izbrala posebej za to imenovana delovna skupina. Po potrebi bodo prijavitelji pozvani k dopolnitvami oz. bo opravljen dodaten razgovor. Izbor izvajalca, s katerim bo sklenjena pogodba, bo opravljen predvidoma do 20. 12. 2018.
Jože Rovan,
predsednik PZS
eXTReMe Tracker