Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

2. seja

ponedeljek, 10. september 2018, ob 05:28, Uredništvo G-L, ogledov: 232

Upravnega odbora PZS bo v četrtek, 20. septembra, ob 16.30 v prostorih Planinske zveze Slovenije, Ob železnici 30a, Ljubljana

Predlog dnevnega reda:

 1. Potrditev zapisnika 1. seje UO PZS (Matej Planko)
 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
 3. Predstavitev Študije ekonomskih in družbenih učinkov planinskih poti in planinskih
     koč ter planinstva (Andrej Srakar)
 4. Vmesno poročilo o članstvu v letu 2018 (Tone Jesenko)
 5. Informacija o finančnem poslovanju PZS januar-julij 2018 (Matej Planko, Urša Mali)
 6. Načrt upravljanja nepremičnin PZS - II. obravnava (Matej Planko)
 7. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu UO PZS (Matej Planko)
 8. Planinsko gospodarstvo:
    1. Sklad planinskih koč (Miro Eržen)
    2. Izbris Koče na Črnem vrhu iz registra planinskih objektov (Valentin Rezar)
    3. Poročilo delovne skupine za kočo na Korošici (Miro Eržen)
    4. Informacija o Ribniški koči (Miro Eržen)
 9. Kataster planinskih poti (Bogdan Seliger)
10. Informacija o delovanju komisij PZS (načelniki komisij)
11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Jože Rovan, Matej Planko).
12. Razno. 

eXTReMe Tracker