Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Ogenj  
...08.2018
   Mednarodna komisija za varstvo Alp

 

Leskošek Tina, 2007: Posledice naselitve rib v Dvojno jezero
Evrofikacija, 2018. Wikipedia
Dvojno jezero, 2018. DEDI
28.06.18: Zeleno pero: Dvojno jezero (PDF 965 kB)
sreda, 8. avgust 2018, ob 05:29, Uredništvo G-L, ogledov: 479

CIPRA - Špela Berlot: ... v Alpah 2018: Povrnimo življenje gorskim jezerom
11. - 12. 8. Dolina Triglavskih jezer

Dvojno jezero v Dolini Triglavskih jezer je zgodba o okoljski problematiki, ki se dogaja v središču našega edinega nacionalnega parka. Jezero ima zaradi vnosa hranil in alohtonih rib porušen naravni ekosistem, kar se najbolj nazorno pokaže ravno v poletnih mesecih, ko na jezerski površini zacvetijo alge.

Tako kot so nekoč kresovi na vrhovih opozarjali za prihajajočo nevarnost, danes luč z vrhov in dolini opozarjajo na občutljivost alpskega prostora. Z letošnjo akcijo želimo opozoriti na problematiko gorskih jezer, ki zaradi človeškega vpliva in napačnih odločitev umirajo. Z mladimi iz projekta What’sAlp bomo raziskovali razloge za umiranje Dvojnega jezera v dolini Triglavskih jezer ter razmišljali o možnih rešitvah. V projektu sodeluje tudi Triglavski narodni park, ki problematiko Dvojnega jezera naslavljajo tudi s projektom Vrh Julijcev (projekt je še v potrjevanju).

Ogenj v Alpah. 11. - 12. 8. [Dolina Triglavskih jezer]

Namen dogodka je spregovoriti o problematiki slovenskih gorskih jezer, skrbi za vodne vire ter poiskati možne rešitve za Dvojno jezero ter ostala onesnažena gorska jezera. Želimo tudi spregovoriti o vlogi gornikov pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine ter tako podpreti prizadevanja za ohranitev slovenske gorske identitete.

Prijave do 5. avgusta na https://goo.gl/forms/CyeVzXFkfhfJmCMh1.
Brezplačnih prvih 20 mest je zasedenih. Cena dogodka je odvisna od vaše izbire tipa prenočitve (spanje, polni penzion, penzion) in načina prihoda (JPP, avtomobil).
Cenik nastanitve (PDF) | Avtobus Ljubljana - Bohinjska Bistrica - Ljubljana: 15,8 €.  

Zakaj Dvojno jezero?

Dvojno jezero (Triglavska jezera) pred 1991 ni imelo rib, temveč uravnotežen, občutljiv ekosistem z ostrimi omejitvami okolja. V jezeru so se nahajale alge, ratlinojedi zooplankton ter ličine žuželk. Z vnosom rib (Jezerska zlatovčica) v jezero (1991) se je uravnotežen ekosistem porušil. Vrsta je plenilec in je korenito zmanjšala oz. popolnoma iztrebila prvotne vrste zooplanktona v Dvojnem jezeru, ki prej ni imel naravnega sovražnika. Od leta 1998 zooplanktona praktično ni več. S tem so ribe posegle v proces kroženja snovi. Namnožile so se alge (Brancelj, 2001), saj se je zmanjšalo število rastlinojedcev, količina hranil za rastline pa se povečuje (Leskošek, 2007).

Evtrofikacija oz. evtrofizacija (iz besede eutrophos - »dobro prehranjen«) je proces večanja količine biomase v vodi kot posledica povečane koncentracije anorganskih hranil v ekosistemu. Fenomen je najočitnejši v stoječih ali počasi tekočih vodnih telesih, kjer te snovi največkrat zastajajo. Večja količina hranilnih snovi omogoči hitro razmnoževanje alg, ki prerastejo površino vodnega telesa. Ta pojav imenujemo cvetenje voda. Ta množica alg tudi množično odmira in ob bakterijski razgradnjii odmrlega organskega materiala se intenzivno porablja kisik. To povzroči znižanje koncentracije kisika v vodotoku, ki postane nezadostna za preživetje drugih organizmov. Njihovo odmiranje še pospeši evtrofikacijo.

eXTReMe Tracker