Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Dovoljeno je ...

JZ Triglavski narodni park, 27.07.2018
Foto: Aleš Zdešar/TNP


Delo/G-L, 27.07.18: Triglav je naš!

 

sobota, 28. julij 2018, ob 05:29, Urednik G-L, ogledov: 553

Foto: Aleš Zdešar/TNPJavni zavod Triglavski narodni park: V preteklih dneh so se v javnih medijih in na družabnih omrežjih pojavile napačne informacije ...

... o prepovedih fotografiranja/snemanja v Triglavskem narodnem parku, zato Javni zavod Triglavskega narodnega parka, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenska turistična agencija javnosti sporočajo, da je v Triglavskem narodnem parku dovoljeno fotografiranje in snemanje ter tudi objavljanje tega materiala na spletnih straneh in družabnih omrežjih.

Narodni parki so poleg varovanju narave in kulturne dediščine namreč namenjeni tudi obiskovanju in doživljanju, pri čemer pa morajo obiskovalci spoštovati pravila ravnanja, kot so na primer, da vozila puščajo na urejenih parkiriščih, da hodijo po označenih poteh, da spoštujejo življenjski prostor rastlin in živali ter da taborijo v urejenih kampih. Glede snemanja je z Zakonom o Triglavskem narodnem parku določeno, da je na njegovem območju prepovedano snemati filme, videospote in druge video produkte za javno predvajanje, katerih vsebina je v nasprotju z nameni in s cilji narodnega parka. Skladnost se preverja s soglasjem upravljavca narodnega parka. Soglasje narodnega parka nikakor ni potrebno za snemanje prispevkov za informativne oddaje ali za osebno snemanje/fotografiranje.

Triglavski narodni park je edini slovenski narodni park in je varovan s posebnim zakonom zaradi izjemnih naravnih vrednot. Te pa so vedno bolj zanimive za obiskovalce. Ob večjem številu obiskovalcev pa je potrebne tudi več podpore tako v informacijskih središčih Triglavskega narodnega parka kot tudi na terenu s sodelovanjem naravovarstvenih nadzornikov. Ti pogosto pomagajo obiskovalcem z nasveti in informacijami – ob večjem obisku pa naletijo tudi na kršitve. V lanskem letu so naravovarstveni nadzorniki izrekli 1.273 opozoril in izdali 387 plačilnih nalogov, od tega večino za nedovoljeno parkiranje in kampiranje v poletnih mesecih, ko je obisk parka najštevilčnejši.

V bontonu je med drugim na spletni strani Triglavskega narodnega parka celo zapisano: »Bodimo nemoteči obiskovalci, ki v prostor ničesar ne prinašamo in iz njega ničesar ne odnašamo. Ničesar, kar ni shranjeno v nas samih ali na spominski kartici.«

MOP in JZ Triglavskega narodnega parka si bosta prizadevala, da se proučijo določila Zakona o Triglavskem narodnem parku in analizira razumevanje oziroma način izvajanja naravovarstvenega nadzora v posamičnih primerih.

Triglavski narodni park je simbol alpske Slovenije, na katerega smo Slovenci še posebej ponosni in njegovo edinstveno naravo ter doživetja, ki jih nudi, radi delimo, še posebej na družbenih omrežjih, z domačimi in tujimi obiskovalci naše dežele. Obiskovalce parka zato vabimo, da ta edinstveni kotiček Slovenije obiščejo, doživetja v neokrnjeni naravi pa delijo s ključnikom #ifeelsLOVEnia.

Oznake: FOT, TNP
eXTReMe Tracker