Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Oddajo poročil

06.02.2018
Oddaja poročil za registracijo markacistov za leto 2018 potrebno oddati do 31. januarja

DOC Poročilo za registracijo markacista
DOC 
Poročilo o delu na planinskih poteh v času pripravništva

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Foto: Laszlo Ligeti

sreda, 7. februar 2018, ob 05:28, Urednik G-L, ogledov: 268

... za registracijo markacistov je potrebno oddati do 31. januarja
Razpis za izvedbo Dneva slovenskih markacistov 2018 

Vsako leto smo markacisti PZS, po Pravilniku KPP, dolžni oddati poročilo o svojem delu. Za večino nas »zoprno« opravilo, ki pa je nadvse potrebno, predvsem zaradi urejenosti našega statusa kot aktivnega markacista, ki mu pripada več ugodnosti, med katerimi je tudi naše zavarovanje pri delu na planinskih poteh.

Nesreča, kot radi pravimo, ne počiva in lahko se poškodujemo sami ali pa s svojim delom povzročimo poškodbo sodelavca ali pa mimoidočega pohodnika. Zavarovanje Planinska zveza Slovenije posreduje v mesecu februarju za tekoče leto, spisek aktivnih in tako zavarovanih markacistov pa mora zavarovalnici dostaviti v istem mesecu. Prosimo, poskrbite za svojo varnost in poročilo dostavite do navedenega datuma. Markacisti oddajo poročilo na obrazcu »Poročilo za registracijo markacista«, markacisti pripravniki pa na obrazcu »Letno poročilo pripravnika«. Seveda morajo biti poročila ustrezno izpolnjena in ožigosana s strani PD. Obe poročili dodajamo kot prilogo tega dopisa.

Torej, potrudimo se, oddajmo poročila do 31. januarja 2018. Poročila, ki bodo prispela kasneje, se zaradi navedenega razloga ne bo dalo upoštevati.
Igor Mlakar, načelnik KPP PZS

PZS, 06.02.2018:
Razpis zbiranja kandidatur za izvedbo Dneva slovenskih markacistov 2018

Idejo za Dan slovenskih markacistov (Tončkov dan) je dal pokojni dolgoletni načelnik KPP Tone Tomše katere namen je srečanje, druženje in skupno urejanje planinskih poti na dogovorjenem področju. Organizira se vsako leto na drugem območju na osnovi razpisa.

Dan slovenskih markacistov bo v soboto 7. julij 2018.
Na osnovi sklepa KPP zbiramo kandidature za izvedbo tega dne na elektronskem naslovu [email protected] Rok za oddajo kandidatur je 28. februar 2018.

Izmed prejetih kandidatur bo izbran najprimernejši kandidat, to je OPP oziroma posamezna društva, na katerih področju se bodo urejale planinske poti.
Izbran kandidat prevzame letošnjo organizacijo Dneva slovenskih markacistov na osnovi naslednjih izhodišč:

Dan slovenskih markacistov je namenjen druženju markacistov ob skupnem delu in se organizira kot samostojna prireditev, posvečena temu namenu. Izvaja se osnovno vzdrževanje na dogovorjenih planinskih poteh, to je čiščenje in označevanje poti. Za vsa druga dela se je potrebno predhodno uskladiti z KPP. Vodja OPP ali načelnik odseka v PD poskrbi, da se za organizacijo Dneva slovenskih markacistov določi posameznika oz. skupino ljudi,ki bodo vodili posamezno skupino markacistov. Lokacija za izvedbo je na razumni (do 30 min) oddaljenosti od avtomobilov (izhodišča poti) oz. bo poskrbljeno za prevoz, vsi dodatni stroški parkirnin ali prevozov gredo na stroške PD. Organizator mora poskrbeti za primeren prostor (koča, lokal, šotor ipd.) in hrano za vse udeležence skupne akcije, kar se dogovori skupno z IO KPP o ceni in vsebini. 6 do 7 ur časa je na razpolago za dejavnost, se pravi dostop na delovišče, urejanje poti in povratek ( zbor ob 8h, razdelitev skupin, razvoz do izhodišč), najkasneje ob 16h pa je topel obrok, Udeležence je potrebno dan ali dva pred prihodom na akcijo razporediti v primerne skupine in po posameznih lokacijah, kjer se bodo odvijala dela. Pri razdelitvi z organizatorjem c sodeluje strokovna služba, IO KPP, načelnik KPP in OM-PD, vodja OPP ali inštruktorji tega območja. Organizator priskrbi za vsa potrebna dovoljenja (kot so npr. dovolilnice za TNP itd.) V primeru postavljanja usmerjevalnih tabel mora organizator poskrbeti, da bodo planinska društva - skrbniki poti, katerih poti se bodo urejale, pravočasno priskrbela ves potreben material ter pridobila potrebna soglasja za postavitev Osnovni markacijski pribor, ki ga potrebujejo na akciji, udeleženci prinesejo s seboj (barvo, čopiče, škarje, ročna žagica...), PZS oz. KPP objavi razpis, vabilo za udeležbo na skupni akciji in KPP bo pokrila stroške prehrane, prevoza(vsaj 3 udeleženci na avto) in zavarovanja prisotnim na akciji. Za samo udeležbo na Dnevu slovenskih markacistov se bo zbiranje prijav zaključilo 3 dni pred izvedbo.

Igor Mlakar, načelnik KPP PZS

 

eXTReMe Tracker