Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

11. seja UO PZS

ponedeljek, 26. september 2016, ob 05:28, Urednik G-L, ogledov: 487

bo v četrtek, 6. oktobra, ob 16.30 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig, Zabrv 12, Ig,

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 10. seje UO PZS (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
3. Poročilo o gibanju članstva v letu 2016 (Tone Jesenko)
4. Informacija o sodelovanju s SPM (Slavica Tovšak, Andrej Brvar in Miro Eržen)
5. Poslovanje PZS:
   a) Informacija o finančnem poslovanju PZS jan-avg 2016 (Matej Planko in Urša Mali)
   b) Pravilnik o računovodstvu - II. obravnava (Matej Planko in Urša Mali)
   c) Pravilnika o povrnitvi stroškov prostovoljcev - I. obravnava (Matej Planko)
   d) Sistematizacija delovnih mest - II. obravnava (Matej Planko)
6. Planinske poti:
   a) Izvedbene aktivnosti Zakona o planinskih poteh (Bojan Rotovnik in Igor Mlakar)
   b) Dvonamenske planinske poti (Roman Ponebšek)
   c) Soglasje k novi planinski poti (Igor Mlakar)
7. Mednarodno sodelovanje:
   a) Projekt Planinske vasi v Sloveniji (Miro Eržen)
   b) Sodelovanje s Češko planinsko zvezo (Bojan Rotovnik in Jan Bloudek)
   c) Predlog za ustanovitev Evropske planinske organizacije
      (Bojan Rotovnik in Jan Bloudek)
8. Dogovor o sodelovanju z NATO centrom odličnosti (Miro Eržen)
9. Informacija o delovanju komisij in odborov PZS (načelniki komisij)
10. Vprašanja in pobude članic in članov UO (Bojan Rotovnik, Matej Planko)
11. Razno

eXTReMe Tracker