Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

9. seja PZS

26.02.2016

PDF Vabilo (147 kB)
PDF 
Gradivo - I. del (8 MB)
PDF 
Gradivo - II. del (577 kB)

ponedeljek, 29. februar 2016, ob 05:28, Urednik G-L, ogledov: 686

bo v četrtek, 10. marca, ob 16.30 v prostorih Sport hotela, Kolodvorska ulica 1, Postojna

Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 8. seje UO PZS (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
3. Skupščina 2016
    • Vsebinsko in finančno poročilo (Matej Planko)
    • Okvirni vsebinski in finančni načrt 2017 (Matej Planko)
    • Statut PZS (Bojan Rotovnik)
    • Programska vodila PZS (Miro Eržen)
    • Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju (Matej Planko)
4. Sistematizacija delovnih mest v strokovni službi PZS - II. obravnava (Matej Planko)
5. Kategorizacija planinskih poti - II. obravnava (Bojan Rotovnik)
6.
Planinsko gospodarstvo (Janko Rabič)
    • Pravilnik o planinskih kočah, bivakih in učnih središčih, Hišni red v planinskih kočah
    • Najvišje cene prenočevanja in osnovne oskrbe v planinskih kočah
7. Soglasje k spremembi pravilnika o organiziranosti Vodnikov PZS (Franc Gričar)
8. Informacija o delovanju komisij in odborov PZS (načelniki komisij)
    • Zbor gospodarjev
    • Zbor markacistov
    • Zbor odsekov za varstvo gorske narave
9. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko)
10. Razno

eXTReMe Tracker