Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Za napredek tujskega prometa v Logarjevi in zgornji Savinjski dolini

07.03.1935

dLib.si

četrtek, 7. marec 1935, ob 17:07, Boris Štupar, ogledov: 823

Slovenec: Maribor, 5. marca.
Mariborska Tujskoprometna zveza je začela živo akcijo za napredek tujskega prometa na svojem področju in beleži sedaj tudi že lepe uspehe.

Predvsem je dosegla, da se je proglasilo Pohorje za klimatski kraj. Sedaj se je zavzela še za Logarjevo in zgornjo Savinjsko dolino, ki spadata nedvomno med najidiličnejše in romantične kraje v Jugoslaviji ter predstavljata s kraji Solčava, Luče, Gornji Grad in Ljubno najprivlačnejši enoti naših Alp. Vsi ti kraji so tudi dobro opremljeni z urejenimi hoteli in penzijoni ter nudijo priložnost daljšega bivanja tudi za razvajene obiskovalce.

Logarjeva in zgornja Savinjska dolina imata tudi zakonite predpogoje za uvrstitev v klimatska zdravilišča, ker ležita v višini nad 700 metrov in izpopolnjujeta tudi vse ostale zahteve.

Vsako leto narašča tujski promet v teh krajih, ki uživajo priznan sloves tudi v inozemstvu. Tako je lani obiskalo Planinski dom v Logarjevi dolini 1700 tuzemcev in 210 inozemcev, Piskernikovo zavetišče v Logarjevi dolini je imelo 1240 obiskovalcev iz naše države ter 110 inozemcev, Kocbekov dom na Korošici 1267 in 153 inozemcev, Frišaufov dom na Okrešlju pa je imel 1963 gostov iz tu in 141 iz inozemstva. Skupno je bilo lani samo v teh postojankah 6170 tuzemskih obiskovalcev in 614 Inozemcev. Logarjevo dolino poznajo zlasti v Belgradu, v Donavski banovini in na Primorju. Opaža pa se zadnja leta, da pričenja čimdalje večje število stalnih gostov, ki so prej bivali daljšo dobo v teh krajih na letovišču, izostajali. To pa zaradi tega, ker imajo v drugih letoviških krajih, ki so uvrščeni v klimatska zdravilišča, znatne vozne ugodnosti na železnici (polovično vožnjo), pri obisku Logarjeve doline pa jih nimajo.

Prebivalstvo Logarjeve in zgornje Savinjske doline je navezano samo na lesno trgovino, ki je v popolnem zastoju. Porast tujskega prometa bi prinesel osiromašenim krajem nov gospodarski podvig. Zaradi tega bo gotovo z veseljem in zadoščenjem pozdravilo akcijo mariborske tujskoprometne zveze in SPD Celje. Ker je sedanji železniški minister pokazal veliko razumevanje za dvig tujskega prometa, od katerega ima tudi železniška uprava lepe dohodke, je pričakovati, da bo Tujskoprometna zveza uspela in bodo dobili še pred pričetkom letošnje letoviške sezone polovično vožnjo za zgornjo Savinjsko in Logarjevo dolino. Kot izhodne postaje bi prišle v poštev železniške postaje Celje, Šmartno ob Paki in Kamnik.

Slovenec, 7. marec 1935

eXTReMe Tracker