Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Turistika in šport

31.01.1925

dLib.si

sobota, 31. januar 1925, ob 21:31, Boris Štupar, ogledov: 614

Slovenec: Turistovski klub »Skala« nam je poslal sledeče pojasnilo.

V Vašem listu z dne 6. decembra 1924 in 7. decembra 1924 se nahajata v rubriki »Turistika in sport« dve notici in sicer je dne 6. pod naslovom: »Nove podružnice SPD« proti koncu tudi stavek: »Osrednji odbor pa obstoji zopet iz osrednjega odbora kot takega, Turistovskega kluba »Skale« in »Aljaževega kluba«.

Z ozirom na to prosi odbor T. k. Skala, da popravite zgornjo notico v toliko, da Turistovski klub Skala ni nikak sestavni del SPD, temveč popolnoma samostojen oblastno priznan klub.

Dne 7. t m. pa stoji v isti rubriki v notici »Turistovska društva v Jugoslaviji«, da obstoji v naši državi 5 turistovskih ozir. planinskih društev in sicer SPD v Ljubljani, HPD v Zagrebu, SPD v Belgradu, Pl. dr. za Bosno in Hercegovino in Pl. dr. Fruška gora v Novem Sadu. — Faktično pa obstoji poleg zgoraj navedenih še Tur. dr. »Prijatelj prirode« v Sarajevu, Tur. dr. »Prijatelj prirode« v Zagrebu, Turistovski klub »Skala« v Ljubljani in podružnica na Jesenicah. — Prof. Janko Ravnik l. r., tč. predsednik. Rožman Ivan l. r., za tč. tajnika.

Slovenec, 31. januar 1925

eXTReMe Tracker