Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Žičnica na Vogel

MOJA GORSKA POT SKOZI ČAS - seznam gora, planinskih koč, bivakov ... s prvimi pristopi, razvrščenimi po nazivu, nadmorski višini, dnevu obiska in času pristopa
========== Arhiv: Bohinj ==========

Video: Žičnica na Vogel

Prva sedežnica in vlečnicaSmučarske proge od najlažje do najtežje so v glavnem urejene, k čemur je med drugim pripomogla tudi ustrezna mehanizacija za vzdrževanje smučarskih prog
Skalaški dom na VogluSkalški dom na Rjavi skali, otvoritev - sobota, 19. avgust 1934
četrtek, 29. januar 2015, ob 05:29, Janez Pikon, ogledov: 2696

Poleg 1681 m dolge nihalne žičnice, ki doseže višino 1537 m (Rjava skala), z višinsko razliko 961 m je podjetje pričelo s postopno sistematično gradnjo sedežnic in vlečnic na Smučišču Vogel, ki pa še ni dokončanaIz časa/Ernest Lotrič (1964): Izgradnja nihalne žičnice na Vogel v letu 1964 je izredno pripomogla k nadaljnjem razvoju turizma v kraju.

Poleg 1681 m dolge nihalne žičnice, ki doseže višino 1537 m (Rjava skala), z višinsko razliko 961 m je podjetje pričelo s postopno sistematično gradnjo sedežnic in vlečnic na Smučišču Vogel, ki pa še ni dokončana. Danes merijo sedežnice 2463 m, vlečnice pa 2111 m, od katerih en krak doseže višino 1800 m (Šija, Visoki orlov rob). Smučarske proge od najlažje do najtežje so v glavnem urejene, k čemur je med drugim pripomogla tudi ustrezna mehanizacija za vzdrževanje smučarskih prog.

Leto 1932, padla je odločitev, natem mestu bo zgrajen Skalški dom na Rjavi skaliSkalški dom na Rjavi skali, otvoritev - sobota, 19. avgust 1934Skalški dom na Rjavi skali - sobota, 19. avgust 1934

Lani je bila v sodelovanju s pripadniki JA zgrajena tudi zahtevnejša smučarska proga od planine Zadnji Vogel do Ukanca v dolžini 4884 m (Žagarjev graben).

Izgradnja nihalne žičnice na Vogel v letu 1964 je izredno pripomogla k nadaljnjem razvoju turizma v kraju ...

V decembru je bila izvršena rekonstrukcija nihalne žičnice s kapaciteto od 190 oseb/uro na 350 oseb/uro. Znano je, da je dosedanja kapaciteta predstavljala ozko grlo za nihalno žičnico samo in za boljšo izkoriščenost kapacitet sedežnic in vlečnic. Samo do pričetka rekonstrukcije v začetku septembra je bilo lani prepeljano na njej prek 200.000 oseb, medtem ko so vlečnice s kapaciteto 3940 oseb na uro in sedežnice s kapaciteto od 900 oseb na uro dosegle 455.132 prepeljanih oseb. V tem številu je zajeta tudi 215-metrska vlečnica na Pokljuki, ki je bila postavljena v letu 1967.

Za potrebe zgraditve žičnic na Voglu se je že leta 1965 formiral pri podjetju inženiring za žičnice, vendar je ta že prerasel okvire domačih potreb, ter se angažiral tudi pri gradnji žičnic za druga podjetja, tako nihalne žičnice pri Novi Gorici, v Dubrovniku ter sedežnice in vlečnice na Krvavcu, v Kranjski gori, na Črnem vrhu in Viševnik na Pokljuki.

Razen tega je inženiring za žičnice delal pri gradnji smučarskih prog in pri izdelavi raznih projektov žičnic, katerih gradnja je v teku ali se pripravlja.

Projekt, ki je trenutno tik pred realizacijo in ki je zlasti pomemben za Škofjeloško občino, zajema območje Starega vrha. S tem se bo odprlo novo, lahko dostopno in zelo kvalitetno smučišče, ki bo v znatni meri poživilo turistično dejavnost turističnega kraja in okolice.

Hiter razvoj turizma in gradnja sistema žičnic sta dala spodbudo za naslednji korak, to je za razvoj hotelirstva oziroma gostinstva.

Leta 1967 smo navezali stike z gostinskimi podjetji v Bohinju, nekaj kasneje pa še v Piranu. S spajanjem teh podjetij so nastale v okviru TRANSTURISTA začetne gostinske kapacitete, ki so se večale s kasnejšimi spajanji Šport Hotel na Pokljuki, Hotel Zlatorog in SKI Hotel v Bohinju in gostinskega podjetja KRONA v Škofji Loki. Z rekonstrukcijo obstoječih kapacitet, predvsem hotela Bellevue in hotela POD VOGLOM v Bohinju, z nakupi kapacitet v Strunjanu in na Pokljuki ter z novogradnjami v Piranu in Strunjanu kvalitetno in količinsko krepimo to novo panogo našega podjetja.

Podjetje še ni zaključilo svojega programa glede gradnje žičnic na Voglu. Razen tega se bodo pojavile v Bohinju in drugod potrebe po novih žičnicah. Povečati in izboljšati bo treba tudi smučarske proge, ter poskrbeti za njihovo brezhibno vzdrževanje.

Naš inženiring žičnic bo imel dovolj dela v lastnem podjetju. Na osnovi dosedanjih priprav, ter rastočega pospeševanja pa se bo moral čimbolj angažirati tudi pri delih zunanjih naročnikov. V ta namen se bo moral tehnično in komercialno čimbolj usposobiti, ter se usmeriti v to, da bo nudil zlasti v sodelovanju z domačini kooperanti čim več lastnih storitev. Z večanjem števila žičnic pri nas se pojavlja tudi vprašanje servisiranja. Prevzem tega bo inženiringu nudil dodaten dohodek in omogočil boljše izkoriščanje kapacitet.

Vir: besedilo: Ernest Lotrič


Janez Pikon

Oznake: FOT
eXTReMe Tracker