Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Vremenski kotiček - 07.01.15

07.01.2015

Uporabljane oznake: Nedeljski | vreme | Vremenski | Dnevnik

 

petek, 16. januar 2015, ob 22:20, Uredništvo G-L, ogledov: 522

Nedeljski dnevnik: Kiotski sporazum

O kjotskem sporazumu oziroma o naporih za zmanjševanje toplogrednih izpustov govorimo že nekaj časa. Vzrok je seveda jasno sporočilo narave, da je segrevanje ozračja povzročilo spre¬membe podnebja, ki se zadnja leta kažejo vse bolj intenzivno. V Sloveniji se temperatura dviga hitreje od povprečja in se je v zadnjih petdesetih letih dvignila za 1,4 stopinje Celzija. Alarmanten je podatek, da bi se povprečne globalne temperature brez ublažitev izpustov toplogrednih plinov do leta 2100 dvignile kar za sedem stopinj Celzija. Samo predstavljate si, kako bi to spremenilo podobo sveta.
Kjotski protokol dopolnjuje okvirno konvencijo Združenih narodov o spremembi podnebja (4. februar 1991) in je eden najpomembnejših mednarodnih pravnih instrumentov za spopadanje s podnebnimi spremembami. Z njim so se industrijske države zavezale k temu, da bodo zmanjšale izpuste določenih toplogrednih plinov, ki povzročajo glo-balno segrevanje ozračja. Skupne emisije industrijskih držav naj bi se v letih 2008-2012 zmanjšale za najmanj pet odstotkov v primerjavi z letom 1990, kasneje pa so ta rok podaljšali do 2015 oziroma do predvidene konference v Parizu.

Kjotski protokol obravnava emisije šestih toplogrednih plinov (ogljikov dioksid, metan, dušikov oksid, fluorirani ogljikovodiki, perfluorirani ogljikovodiki in žveplov heksafluorid).

Za doseganje ciljev zmanjševanja izpustov je kjotski protokol predlagal vr¬sto ukrepov, kot je poostritev ali uvedba nacionalnih politik za zmanjšanje emisij (izboljšanje energetske učinkovitosti, spodbujanje trajnostnih oblik kmetijstva, razvoj obnovljivih virov energije ...) ter sodelovanje z drugimi
državami pogodbenicami (izmenjava izkušenj ali informacij, koordinacija nacionalnih politik s pomočjo emisijskih dovoljenj, skupno izvajanje, mehanizem čistega razvoja).

Vse dosedanje konference o segrevanju ozračja napovedujejo zelo zapleteno in težko delo na konferenci v Parizu. Ta pa prinaša tudi odgovornost za življenje na Zemlji danes, jutri in čez stoletja.

eXTReMe Tracker