Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Od 22. do 24. februarja jubilejni pohod na Stol

   Železar

 

 24.01.1985

Jlib.si

četrtek, 24. januar 1985, ob 18:47, Boris Štupar, ogledov: 851

Železar - Janko Rabič: Zasneženi vrh Karavank, 2238 metrov visok Stol, bo v dneh od 22. do 24. februarja spet gostil udeležence tradicionalnega, tokrat že 20. zimskega spominskega pohoda.

Priprave tudi tokrat vodi in usklajuje posebni odbor, ki stalno deluje v okviru koordinacijskega odbora planinskih društev jeseniške občine in občinskega odbora ZZB NOV Jesenice.

Pohod je iz skromnih začetkov prerasel v množično planinsko in družbenopolitično manifestacijo. Vsako leto se več tisoč planincev, nekdanjih borcev NOV, mladih in drugih ljubiteljev gora v strnjeni koloni vzpenja po utrjeni gazi. Če so vremenske razmere ugodne, na sam vrh Stola oziroma do Prešernove koče, sicer pa se napotijo po spodnjih planinah. Tako se dostojno spomnijo junaške borbe Jeseniške čete 20. februarja leta 1942, ko se je v težkih vremenskih razmerah, snegu in vetru spopadla s številčno močnej¬šim okupatorjem. V tej borbi je padel partizan Jože Koder.

Člani alpinističnega odseka Jesenice so se leta 1962 odločili, da ob 20-letnici bitke izvedejo zimski pohod na najvišji vrh Karavank. Pohod je bil 25. februarja, udele¬žilo pa se ga je 51 alpinistov, planincev in preživelih borcev bitke na Stolu. Vsi so bili takrat enotnega mnenja, da mora pohod postati tradicionalen. Malokdo je pričakoval, da bo prerasel v množično manifestacijo, eno največjih na Gorenjskem in v Sloveniji.

Izredno zanimanje in množična udele¬žba je najtrdnejši dokaz, da je bila odločitev udeležencev prvega pohoda pravilna. Da bi pohod približali tudi mladim, so se organizatorji leta 1978 odločili, da pohod razširijo še za en dan. Tako je od tega leta dalje v petek, dan pred glavnim pohodom, pohod šolske mladine jeseni¬ške in radovljiške občine »po poteh Cankarjevega bataljona« do Valvasorjevega doma. Tako se mladi najbolj neposredno seznanjajo z dogodki iz NOB na tem območju.

Vseh dosedanjih 19 pohodov, všteti so tudi šolski pohodi, se je udeležilo že 43.890 ljudi. Prihajajo iz številnih krajev Slovenije, sosednjih republik in tudi iz zamejstva. Za jubilejni pohod ponovno vlada izredno zanimanje. Organizatorji so se vneto rotili priprav in že sestavili celotni program, ki ne bo bistveno drugačen kot pretekla leta. V ospredju prizadevanj, da bi tudi ta pohod uspel, je zagotoviti varen vzpon in povratek vseh udeležencev.

Množičnost v zadnjih letih je prinesla dodatne nevšečnosti, saj se je predvsem zaradi premajhne discipline pohodnikov zgodilo že več nesreč. Zimski spominski pohod na Stol je zahtevna-tura. vendar lahko tudi vama, če se vsi držijo navodil članov gorske reševalne službe in alpinistov. Organizacijski odbor še posebno v zadnjih letih izredno uspešno sodeluje z gorskimi reševalci, alpinisti in postajo milice na Jesenicah. Zadnja leta je ustaljena praksa, da neposredno pred pohodom pregledajo razmere na pobočjih Stola in se na kraju samem odločijo, ali bo vzpon varen ali ne.

Zadnji pohod na vrh Stola je bil 15. pohod leta 1980, zatem pa na vseh preostalih štirih pohodih razmere niso dopuščale vzpona na vrh. Še najtežje razmere so bile na lanskem pohodu, ko je v dveh dneh zapadlo več kot meter snega. Razmere so se celo tako poslabšale, da zadnji dan pohoda zaradi nevarnosti plazov ni bila varna niti pot po planinah pod Stolom, tako da so udeleženci lahko pri¬ šli le do Valvazorjevega doma, zatem pa so se vračali v dolino. Kakšne bodo letošnje razmere na Stolu, je težko napovedati. Snega dolgo ni bilo, sredi januarja pa ga je le nekaj nasulo. Končna odločitev o smeri pohoda bo ponovno padla neposredno pred za-četkom.

Izkušenosti gorskih reševalcev gre tudi tokrat zaupati, saj so se še vedno pravilno in trezno odločili. Lov za rekordnim številom pohodnikov na vrhu Stola nikoli ni bil v ospredju organizatorjev, čeprav je okrog zagotavljanja varnosti v zadnjem času moč slišati različna mišljenja in komentarje.

V petek, 22. februarja, bo najprej pohod šolske mladine do Valvasorjevega doma, kjer bo proslava s kulturnim programom. V soboto in nedeljo pa bo pohod ostalih udeležencev na Stol oziroma po planinah pod Stolom. Oba dneva bo ob 12. uri spominska proslava pri Valvasorjevem domu, v primeru vzpona na vrh pa bo tudi krajša slovesnost pri plošči padlemu partizanu Jožu Kodru na Malem Stolu. Vsi udeleženci bodo pri Valvasorjevem domu prejeli kontrolni kupon, ki ga bodo zatem med potjo zamenjali za kupon druge barve. Del tehničnih služb bo delal v gostilni »Pod Stolom« v Žirovnici, kjer bodo oddali kontrolni kupon in prejeli ustrezno spominsko značko. Udeleženci bodo za enkratno udeležbo prejeli izkaznico in bronasto značko, za trikratno udeležbo srebrno in za petkratno udelež¬bo zlato značko. Desetkratni udeleženci bodo prejeli posebno plaketo na proslavi pred Valvasorjevim domom. Organizatorji opozarjajo, da v dneh pohoda ne bo moč dobiti prenočišča v Valvasorjevem domu. Udeleženci naj ne pozabijo na zimsko opremo, za pohod pa naj se odločijo le tisti s primerno telesno kondicijo. Poleg tople obleke v nahrbtniku ne sme manjkati rezervno perilo in kalorična hrana za en dan. V termovki naj bo topla pijača, ne alkohol. Na jubilejnem pohodu bodo vsi udeleženci dobili tudi spominsko brošuro, organizatorji bodo izdelali novo značko, pripravljajo pa tudi razstavo o vseh dosedanjih pohodih.

Janko Rabič
Železar, 24. januar 1985

eXTReMe Tracker