Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Strokovni delavec

sreda, 31. december 2014, ob 14:32, Uredništvo G-L, ogledov: 1093

PZS zanj razpisuje prosto delovno mesto (m/ž): Na podlagi 4., 20. in 22. člena Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest

Pogoji:
VI. - VII. stopnja strokovne izobrazbe (tehnične ali druge),
3 leta delovnih izkušenj,
napredno obvladovanje dela z računalnikom (MS Office) in internetnimi orodji,
pisno in govorno znanje angleškega jezika,
poznavanje dejavnosti planinske organiziranosti in delovanja društev.

Pričakovanja:
poznavanje dela za področje planinskih koč in varstva gorske narave,
odgovornost za strokovno, sistematično in učinkovito opravljeno delo, organiziranje, načrtovanje posameznega področja dela in dogodkov,
komunikativnost in občutek za solidarnost ter korekten odnos do sodelavcev, članic PZS in drugih strank ter nosilcev funkcij PZS,
aktivno sodelovanje v planinstvu: član planinskega društva, končano strokovno usposabljanje za katerokoli področje planinske dejavnosti, druge aktivnosti v planinstvu,
občasno popoldansko delo v skladu z zahtevami delovnega procesa.

Glavne delovne naloge strokovnega delavca:
pripravlja in predlaga delovni program komisij in je odgovoren za njegovo pravočasno realizacijo,
pripravlja poročila, o izpolnjevanju programov dela komisij, sodeluje in servisira delo komisij,
zadolžen je za izvajanje sklepov, sprejetih na organih PZS
pripravlja kandidature za pridobitev sredstev na javnih razpisih, ter ustrezno poroča,
pripravlja vsa potrebna poročila za potrebe PZS, za spletno stran in druge medije,
spremlja problematiko gospodarske dejavnosti v planinski organizaciji,
nudi strokovno pomoč planinskim društvom in po potrebi nudi informacije obiskovalcem,
izpolnjuje druge naloge s področja dela po nalogu načelnika komisij in generalnega sekretarja.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas 6 mesecev, s polnim delovnim časom in možnostjo podaljšanja.

Rok za prijavo je do 8. 1. 2015

Vloge kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, nepopolne vloge in prepozno prispele prijave, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati naj pošljejo svoje pisne vloge z dokazili v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga za prosto DM« na naslov Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana.

eXTReMe Tracker