Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Status društva v javnem interesu

17.10.2014
PDF: Celotno besedilo (221 kB)
 

nedelja, 16. november 2014, ob 05:28, Uredništvo G-L, ogledov: 1040

PZS: Povzetek, ki je vsebinsko prilagojen planinskim društvom

Na Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), katerega članica je tudi PZS, so pripravili zelo pregledno obrazložitev, kaj pomeni status društva v javnem interesu, pogoje za pridobitev tega statusa ter pravice, ki izhajajo iz tega statusa.

Pridobitev statusa društva v javnem interesu
Status delovanja v javnem interesu je poseben status, ki ga nevladni organizaciji (društvu, zavodu ali ustanovi) lahko podeli ministrstvo, če presodi, da njeno delovanje presega zasebne interese njenih ustanoviteljev ali članov in da deluje v javnem interesu. Društva lahko status v javnem interesu pridobijo ne glede na področje svojega delovanja.
Status v javnem interesu se vedno podeli za posamezno področje delovanja (npr. status v javnem interesu na področju športa, status v javnem interesu na področju kulture, status delovanja v javnem interesu na področju socialne varnosti itd.) in ga nevladni organizaciji na njeno zahtevo lahko podeli ministrstvo, pristojno za to področje. Status v javnem interesu na področju športa lahko tako podeli Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport, status v javnem interesu na področju kulture Ministrstvo za kulturo itd.
Posamezna nevladna organizacija ima lahko tudi več statusov v javnem interesu na več področjih, pri čemer izpolnjevanje pogojev v tem primeru presoja vsako ministrstvo za svoje področje.

Pogoji za pridobitev statusa v javnem interesu so različni glede na področje delovanja in glede na statusno obliko nevladne organizacije.

Društva
Zakon o društvih (ZDru-1) društvu omogoča, da status v javnem interesu pridobi na kateremkoli področju (npr. kultura, šport, socialna varnost, varstvo človekovih pravic, javna uprava, promet, gospodarstvo, vzgoja, izobraževanje, razvoj demokracije, kmetijstvo, gospodarstvo, zunanje zadeve in druga področja).
Pogoji, ki jih mora društvo izpolniti, da se mu status podeli, so odvisni od področja, na katerem društvo deluje in na katerem želi status opredeliti. Poleg ZDru-1, ki določa splošne pogoje za pridobitev statusa, posamezna področna zakonodaja ponekod določa še dodatne pogoje.

Ugodnosti za nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu
Nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, imajo zaradi tega določene ugodnosti, in sicer lahko prejmejo donacije iz 0,5% dohodnine, občine jim lahko dajo v brezplačno uporabo svoje prostore brez javnega razpisa, prednost imajo pri javnih razpisih in podobno.
Če nevladna organizacija (društvo, zavod ali ustanova) deluje v javnem interesu in če izpolni z zakonom predpisane pogoje, ji pristojno ministrstvo na njeno prošnjo lahko z odločbo v posebnem postopku podeli poseben status, da deluje v javnem interesu (npr. status humanitarne organizacije, status društva v javnem interesu in podobno).

Vir: PZS.si  

eXTReMe Tracker