Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Iz Ljubljane naravnost v Kamniško Bistrico

23.11.1934


dLib.si

petek, 23. november 1934, ob 08:31, Boris Štupar, ogledov: 816

Jutro: Nova cesta je dograjena in bo v nedeljo otvorjena

Kamnik, 22. novembra
Cesta v Kamniško Bistrico je dograjena in v nedeljo ob 11. bo slovesno otvorjena. To je pomemben dogodek za Kamnik kakor za Ljubljano, ki je zdaj po lepi cesti preko Kamnika in Stahovice zvezana z osrčjem Kamniških planin. Pol stoletja je že životarila ideja, da bi napravili v bistriški dolini dobro vozno cesto. Meščanska korporacija, lastnica velikih gozdnih kompleksov v bistriški dolini, je imela že pred 45 leti v rokah projekt za zgradbo ceste, vendar pa je manjkalo odločnosti. Tudi v prvi dobi po vojni je bil večkrat sprožen predlog za bistriško cesto, zlasti še po letu 1929 ko je SPD zgradilo v Bistrici sedanji planinski dom in ko je Zveza za tujski promet pričela proučevati načrte vzpenjače na Veliko planino. Korporacija je takrat že naročila načrte za cesto, ki bi šla po desnem bregu Bistrice. Ker pa so bili stroški preračunani na 3 do 4 miljone dinarjev, se korporacija ob zastoju lesne konjunkture nikakor ni mogla spuščati v tako visoke investicije, čeprav so ji bili zagotovljeni prispevki drugih zainteresiranih činiteljev.

Nov moment za zgradbo bistriške ceste je nastopil, ko je bistriško lovišče prevzelo ministrstvo za šume in rudnike in je bila za cesto nakazana prva večja podpora. Že 28. maja 1931 so zapeli krampi ob Konjskem potoku in položen je bil prvi temelj bistriški cesti. Ovire so bile velike. V prvem letu so mogli dovršiti samo težavni prehod čez Galerije, kjer so morali vsekati temelj cesti v živo skalo. Od Gaberja so speljali cesto v strmem klancu na prejšnjo vozno pot, ki so jo dobro popravili in uredili tako, da so z avtomobili že lahko vozili v Bistrico. Vendar pa so bili strmi klanci stalna nevarnost za vozila in že naslednje leto sta bili dve nesreči. Po enem letu je bila cesta zaradi velikega prometa tako razdejana, da so jo morali poleti 1933 temeljito popraviti. Nato so pričeli graditi najtežavnejši del od Gaberja do Kopiš. Gradnjo je vodil tehnik banske uprave gospod Jože Šenk. Ta del ceste je dolg komaj 2 km vendar pa so ga šele ta teden dokončali. V ilovnatem, plazovitem terenu so morali napraviti nešteto nasipov in škarp in se neprestano boriti s plazovi. Letos poleti so položili cesti kamenit temelj in jo posuli z gramozom. V soboto so že odpustili polovico delavcev, danes pa drugo. Novi del ceste od Gaberja preko Kopiš je obšel najhujše in najnevarnejše strmine na dosedanji cesti. Med tem ko je prej bila največja strmina 33 odst., je na novem delu ceste ki bo jutri otvorjen. komaj 7 odstotkov. Zdaj je Kamniška Bistrica na stežaj odprta velikem prometu. V nedeljo bodo prišli gostje v Kamnik z drugim jutranjim vlakom in se bodo ob pol 11. odpeljali z avtobusom do Gaberja. kjer bo ob 11. primerna slovesnost.

Jutro, 23. november 1934

eXTReMe Tracker