Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Najvišjega lovca ne bo več v revirje

14.10.1934

dLib.si

nedelja, 14. oktober 1934, ob 05:29, Boris Štupar, ogledov: 914

Jutro: Mojstrana, 13. oktobra 1934

Velika žalost zagrinja malo vas Mojstrano. Vse prebivalstvo tužno kloni glave in kar ne more verjeti zvonovom, ki oznanjajo prerano smrt našega preljubljenega kralja. Mojstrana ne bo več videla svojega pere vzvišenega gosta.

Nepopisna bol pretresa srca naših lovcev, saj njihov najvišji zaščitnik, naš viteški lovec, se je preselil v večna lovišča. Dvorski nadlovec Rabič Janez, ki je vsa leta vodil kralja v gamsove revirje, je v imenu vseh lovcev takoj, ko je zvedel za kraljevo smrt, poslal Nj. Vel. kraljici Mariji sožalno brzojavko.
Včeraj ob 7. zjutraj pa je blagovolil upravnik dvornega vlaka sprejeti vence iz triglavskega cvetja z napisom »Viteškemu kralju — Lovci iz Mojstrane. « To cvetje, natrgano v njegovem lovišču, v katerem je prebil nekaj veselih ur, naj mu krasi prerani grob.

Kakor je »Jutro« že beležilo, vihra žalna zastava na vrhu Triglava in gleda z najvišjega vrha naše lepe Jugoslavije na tužno in žalostno domovino. Ponesel jo je na Aljažev stolp v imenu vseh jugoslovenskih turistov Joža Čop.

Jutro, 14. oktober 1934

eXTReMe Tracker