Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Nova pošta v Kamniški Bistrici

03.10.1934

dLib.si

sreda, 3. oktober 1934, ob 19:21, Boris Štupar, ogledov: 645

Jutro: Kamnik, 2. oktobra 1934

Že dolgo se je poudarjala potreba, da se vse severno ozemlje pod Kamniškimi planinami oddvoji od kamniške pošte in da se za te kraje, ki so oddaljeni od 6 do 15 km od Kamnika, osnuje nova poštna edinica. Posebno se je občutila oddaljenost kamniške pošte zadnja leta, ko se je pričel razvijati tujski promet.

Prizadevanje lokalnih faktorjev, ki so ga z vso vnemo podpirali tudi v Kamniku, je našlo hvalevredno razumevanje pri poštni direkciji v Ljubljani in s 1. oktobrom je bila v Stahovici, kjer je sedež občine Kamniške Bistrice, otvorjena nova poštna edinica. Otvoritev prvega urada v novo formirani veliki občini je bil velik in pomemben dogodek, h kateremu je prihitelo mnogo odličnih gostov. Poštni lokal je nameščen v veliki zračni sobi poleg znane Malenškove gostilne in je bil za to slovesnost lepo okrašen. Slavnost je otvoril župan g. Pavlin, ki je pozdravil številne goste direktorja pošte ki telegrafa g dr. Tavzesa, sreskega načelnika g. Vouška, poslanca g. Cererja, kamniškega župana g. Kratnarja, banskega svetnika notarja Zevnika, upravnika kamniške pošte g. Ržena, upravnika domžalske pošte g. Bizjaka, domačega župnika g. Langerholza, zastopnike kamniške korporacije, šol, industrije itd. Zahvalil se je vsem za trud, da je dobila občina tako potreben urad.

Za njim je v lepem govoru direktor g. dr. Janko Tavzes otvoril novo poštno edinico. Poudarjal je, da je poštna uprava v svojem stremljenja za izboljšanjem poštne in telefonske službe uvidela upravičenost prizadevanja za novo pošto v Kamniški Bistrici in je kljub težkim časom ugodno rešila to vprašanje. G. direktor je končal z željo, da bi se prebivalstvo vseh 35 vasi, ki tvorijo novi poštni okoliš, s pridom okoristilo svojim uradom v teh krajih, ki naj bo trden temeljni kamen k uspešnemu napredku.

Jutro, 3. oktober 1934
 

eXTReMe Tracker