Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Po črki zakona tudi kolesarski poligoni

Vecer.si 12.08.2014

Kolesarske poligone bo treba vrisati v
občinske zemljevide (Sašo Bizjak)

Od julija več reda pri vožnji v naravi
(Igor Napast)

sreda, 13. avgust 2014, ob 05:29, Bruno Fras, ogledov: 976

Večer, V žarišču - Bojan Bauman: Vožnjo po neokrnjeni naravi, ki je bila doslej prepovedana, je bilo treba urediti na novo. Od julija veljajo nova pravila

"V Sloveniji imamo ohranjeno naravo, ki lahko predstavlja del širše naravne dediščine. To je tudi naš razvojni potencial, ki ga je treba na primeren način urediti. To smo uspeli v noveli zakona o ohranjanju narave," je na nedavni konferenci, posvečeni novim pravilom, ki veljajo za vožnjo v naravnem okolju, razmišljal Uroš Vajgl iz direktorata za okolje pri ministrstvu za kmetijstvo in okolje.
Med tistimi, ki tako ravnotežje rušijo, so v zadnjem obdobju tudi športniki in rekreativci, ki se v vse večjem številu odločajo za različne oblike voženj v naravi. Izrazit je predvsem naval gorskih kolesarjev (pa tudi motoristov, voznikov štirikolesnikov in snežnih sani), ki so bili v naravi dolgo prepuščeni lastni iznajdljivosti. Pa niso bili za vse krivi - v naši državi lahko še zmeraj poligone za kolesarje preštejemo na prste roke. Prog za motoriste ali voznike štirikolesnikov je še manj. Tudi zato so rekreativci prepogosto povzročali škodo v naravi.
"Ker ni bilo pravih možnosti za gradnjo poligonov, je naraščala nestrpnost med rekreativci in lastniki gozdov in travnikov, po katerih so te aktivnosti potekale," ugotavlja Jelka Kremesec Jevšenak iz republiškega direktorata za okolje.

Prepoved sama ne prinese rešitve
S posebno uredbo, sprejeto v letu 1995, je bila večina teh športnih dejavnosti v naravi vseskozi prepovedana. Prepoved je veljala tako za vožnjo z vozili na motorni pogon kot s kolesi. A tega že dolgo nihče ni upošteval. Država se je sklicevala, da nima na voljo dovolj inšpektorjev; policisti pa so imeli druge, bolj pomembne naloge. In kazni so bile nizke, nesorazmerne s kršitvami. Evidentiranje vozil za vožnjo v naravnem okolju je bilo nemogoče, saj ni bilo tovrstnega registra. "To je preprečevalo ugotavljanje kršiteljev," poudarja Kremesec Jevšenakova.
Na ministrstvu za kmetijstvo in okolje so se reševanja problema lotili pred štirimi leti. Pozimi so pripravili predlog sprememb zakona o ohranjanju narave, v katerega so vključili tudi ureditev vožnje v naravnem okolju, in poslanci so ga nedavno potrdili. Najbolj poenostavljeno povedano: zdaj se je mogoče z motornimi vozili voziti po obstoječi prometni infrastrukturi v naravi, za kolesa pa je dovoljena vožnja po utrjenih poteh. Gre za delno sprostitev vožnje v naravnem okolju, ki so ji dodali še vožnjo na posebej določenih območjih, namenjenih za šport in rekreacijo (na poligonih).
Vozila na motorni pogon so v noveli zakona opredeljena na enak način, kot so bila opredeljena doslej. Tako v naravi še naprej velja prepoved vožnje, parkiranja, ustavljanja in organiziranja voženj z vozili na motorni pogon. Izjema so vožnje, namenjene kmetijskim dejavnostim, gozdarstvu, čebelarjenju ... Izvzete so službene in druge vožnje.

Poligone bo treba vrisati v načrte
"Ker doslej poligoni v naravnem okolju niso bili opredeljeni, po novem pa je tako, bo treba v občinskih prostorskih načrtih določiti taka posebna območja za rekreacijo in šport, ki bodo izrecno vključevala tudi vožnjo z vozili na motorni pogon," ugotavlja Kremesec Jevšenakova. Tudi po novem zakonu je mogoče vozila parkirati v pasu petih metrov zunaj vozišča, če je to v skladu s predpisi in če temu ne bo nasprotoval lastnik zemljišča. Novela prinaša tudi obveznost evidentiranja in označevanja vozil na motorni pogon, ki niso namenjena za vožnjo po cesti in zaradi tega niso označena. Za izvajanje zadevnih določb zakona bo treba vzpostaviti in upravljati ustrezno evidenco, ki za vozila na motorni pogon še ne obstaja. Zato je uveljavitev teh določb zakona prestavljena za dve leti.
Kmetijski minister Dejan Židan pojasnjuje, da je imelo ministrstvo pri urejanju vožnje v naravnem okolju v mislih motorna vozila in ne kolesarjev. "S predstavniki kolesarjev smo dosegli razumen dogovor, da iz osnutka zakona v celoti umaknemo kolesarstvo v naravi. Zakon daje samo podlago, da se to področje ureja z uredbo, ki ne bo prepovedovala, ampak urejala vožnjo v naravi." V državnem zboru so potem kolesarje delno vključili v že omenjeni zakon in vnesli določilo, da se "vožnja s kolesom v naravnem okolju dovoljuje na utrjenih poteh, če temu ne nasprotujejo lastniki ali upravljavci teh poti". S kolesi se je mogoče voziti tudi po planinskih poteh. A le tam, kjer je to posebej dovoljeno z oznakami. Enako velja za kolesarjenje po vlakah in gozdnih poteh.

Bojan BaumanKAKO ZA KOLESARJE SKRBIJO V ZDA
V ZDA so aktivnosti v naravi vsakdanja prioriteta 140 milijonov državljanov od skupno 316 milijonov. Tovrstni davčni prihodki so ocenjeni na 80 milijard dolarjev (za kolesarsko opremo in potovanja, povezana z rekreacijo na kolesih). S tem prekašajo porabo voznikov motornih vozil, vključno z nakupi goriva.

KAZEN DO STO EVROV
Urejen bo tudi nadzor vožnje v naravi. Naravovarstveni nadzorniki, inšpektorji za okolje, kmetijski, gozdarski, lovski in ribiški inšpektorji ter policisti imajo široka pooblastila. Globa za kolesarja, ki krši določila vožnje v naravnem okolju, je 100 evrov za lažji prekršek. Kazen za posameznike, ki se z avtomobili ali motorji vozijo tam, kjer je to prepovedano, ali nepravilno parkirajo vozila ob gozdnih cestah, je 40 do 100 evrov. Če bi posamezniki ponavljali najhujše kršitve, je predviden tudi zaseg vozila. Do konca septembra bodo inšpektorji opravljali poostren nadzor vožnje v naravi.

Oznake: KOL
eXTReMe Tracker