Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Slovensko planinstvo

23.04.1914

dLib.si

torek, 23. junij 1914, ob 18:38, Boris Štupar, ogledov: 902

Slovenec (1914): Dijaške izkaznice »Slovenskega planinskega društva« za leto 1914.

Kakor vsako leto, izda tudi letos Slovensko planinsko društvo akademikom, dijakom srednjih, trgovskih, obrtnih in podobnih šol izkaznice, ki jim dovoljujejo prosto prenočišče po domovih in kočah S. P. D. Da se olajša na eni strani izdaja, na drugi strani razpečavanje izkaznic, se opozarjajo za bodoče vsi interesenti na sledeče: vsak razred posameznega zavoda naj sestavi seznamek dijakov, ki žele prejeti izkaznice; ta seznamek je predložiti pravočasno tekom šolskega leta, najmanj pa 14 dni pred zaključkom šol z nabranim zneskom (po 40 vinarjev od posameznika) razredniku, ki ga predloži referentu v učiteljskem zboru. Ko prejme Osrednji odbor S.P. D. v Ljubljani poslane izkaze, izstavi in odpošlje izkaznice na posamezne zavode ter je tako cela zadeva na najkrajši in najugodnejši način rešena in se pota, poštnine i. dr. neprilike premnogim posameznikom prihranjene. Na sličen način naj si blagovole g. akademiki potom svojih akad. društev pravočasno preskrbeti izkaznice. — Kdor bi si iz kateregakoli vzroka ne mogel tem polom preskrbeli izkaznice, naj se zglasi edino le v trgovini Korenčanovi, Stari trg 5 v Ljubljani osebno ali pismeno. V zadnjem slučaju je poslati naprej poleg 40 vin. za izkaznico še 10 vin. za poštnino ter natančen naslov prejemnika, šole in bivališča.

»Slovensko planinsko društvo«, osrednji odbor Ljubljana, j izdal lično ilustrirano brošuro o turist. hotelu Zlatorogu ob Bohinjskem jezeru. Slovenski planinci in planinke posezite po brošuri ter opozorite svoje znance in prijatelje na divno to našo in velevažno najnovejšo postojanko ob biseru Julijskih planin — Bohinjskem jezeru! Brošure razpošilja goriimenovani odbor, dobe se pa tudi v pisarni »Deželne zveze za tujski promet in turistiko« nasproti hotela »Union«.

Slovenec, 23. junij 1914

eXTReMe Tracker