Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Kočo na Pesku bo treba povečati

05.04.1934

dLib.si

četrtek, 5. april 1934, ob 07:57, Boris Štupar, ogledov: 681

Jutro (1934): Konjice, v aprilu

Občni zbor dravinjske podružnice SPD je ob precejšnji udeležbi članstva podal pregledno sliko planinarstva v naših krajih. Obisk podružnične koče na Pesku je narasel za 556 oseb na 2999, med temi je bilo 92 inozemcev. Ker se vsi obiskovalci ne vpisujejo v knjigo, je seveda bil obisk dejansko še mnogo večji. Koča je postala pretesna in se podružnica bavi z vprašanjem razširitve. Vsi odseki, v katerih je bilo delo razdeljeno, pokazujejo prav lep napredek in pozitivne rezultate idealnega dela naših planincev.
Vsakoletna prireditev 15. avgusta na Pesku je uspela najlepše in prvič brez vsakega incidenta, ob udeležbi okrog 600 oseb. Smučarski odsek je priredil tečaj v Konjicah, ki je pa zaradi slabega vremena moral biti predčasno zaključen. Smuška šola je trajala od 15. decembra do 15. t. m. obisk je bil slab, krivo je bilo v glavnem precej neugodno in nestalno zimsko vreme. To je pač bil začetek, prihodnja šola bo nedvomno uspela boljše. 15. februarja je podružnica otvorila svojo skakalnico na Pesku, ki dovoljuje skoke do 18 m. Foto odsek izkazuje, kakor smo navajeni pri našem vzornem načelniku upravniku pošte Wagnerju, najlepši uspeh tudi v gmotnem oziru, saj beleži preko 2500 Din prebitka. Za prihodnjo sezono se bodo izdelale tudi navadne razglednice po nizki ceni. Tujsko-prometni odsek se je poleg nekaterih manj važnih in uspešno izvršenih zadev bavil posebej z vprašanjem zgradbe modernega javnega kopališča in ta akcija beleži že nekaj pozitivnih rezultatov. Konjice in sploh ves okraj bi izredno pridobile na tujskem prometu, če se to vprašanje ugodno reši. Markacijski odsek je obnovil znamenja in napravil tudi nekaj novih, zlasti se je pričelo to delo na Konjiški gori. Zanimivo je, da znaša dolžina markacijskih potov 1575 km, kar je enako progi Ljubljana-Maribor. Markacije leže v višinski razliki od 392 m do 1534 m, torej 1252 m. Pri tem delu je pokazal učitelj Malenšek Lojze brezprimerno požrtvovalnost. Planinski ples v februarju je beležil lep obisk in je dosegel tudi razveseljiv …

Jutro, 5. april 1934
 

eXTReMe Tracker