Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Vožnja v naravi - omejitve

27.01.2014

 

Ilustracije: Samo Jenčič

ponedeljek, 27. januar 2014, ob 18:56, Franci Savenc, ogledov: 827

MKO.gov.si: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 24. januarja 2013 v javno razpravo posredovalo Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave.

AKTUALNO

  27. januar 2014: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 24. januarja 2013 v javno razpravo posredovalo Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave. Namen zakona je tudi celovita ureditev vožnje z vsemi vozili na motorni in drug lasten pogon in kolesi v naravnem okolju, in sicer tako, da se tudi v naravnem okolju vožnja omeji le na utrjene površine oziroma prometno infrastrukturo, vožnja izven cest pa v celoti prepove in ustrezno kaznuje. Novela zakona kot naravno okolje določa območja izven naselij in cestnega omrežja, nadalje območja, ki so z prostorskimi akti določena kot površine za rekreacijo in šport in ki vključujejo tudi rabo za namene vožnje z vozili na motorni pogon in s kolesi, objekte in omrežja gospodarske javne infrastrukture in območij rudarskih operacij. Za gozdni prostor zakon predpisuje še poseben režim vožnje. V gozdnem prostoru je vožnja z vozili na motorni pogon dovoljena le na gozdnih cestah, ne pa tudi na ostalih gozdnih prometnicah. V gozdnem prostoru je z izjemo omrežja javnih cest in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, tudi popolnoma prepovedano organiziranje voženj z vozili na motorni pogon ali njihova uporaba za testne vožnje, športne, tekmovalne in reklamne vožnje ter njim podobne oblike uporabe. Zakon vsebuje tudi izjeme od prepovedi vožnje, ki so pogojene z opravljanjem dejavnosti, ki se izvajajo v tem okolju (gozdarjenje, kmetovanje, vzdrževalna dela na objektih, nadzor in drugo) ter za primer pomoči pri reševalnih akcijah. Z namenom preventivnega učinkovanja zakona so v predlogu zakona predvidene visoke kazenske sankcije, med drugimi tudi možnost zasega vozila. Za izvajanje zakona bo izjemno pomembno zagotavljanje nadzora nad vožnjami v naravnem okolju tako z vidika inšpekcijskih služb, policije, carinskih organov in naravovarstvenega nadzora. Temu ustrezna so tudi velika pooblastila, ki bodo podeljena izvajalcem nadzora. Rok za pripombe je 24. februar 2013.

•  Materija, ki bo pomenila novelacijo besedila Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, bo umeščena v predlog spremembe Zakona o ohranjanju narave; sprejem je načrtovan do konca leta 2013. (3. maj 2013)
  11. december, Mednarodni dan gora / Planinska zveza Slovenije in Cipra Slovenija pozivata Praznujmo življenje v gorah, omejimo vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju
  Planinska zveza Slovenije: javna razprava o kriterijih za dvonamensko rabo planinskih poti (do 30. aprila 2012)
•  Zapisnik 4. sestanka delovne skupine za ureditev vožnje v naravnem okolju (pdf, 1 stran)
•  Zbirnik pripomb iz javne razprave o osnutku zakona o vožnji z vozili v naravnem okolju, julij-september 2011 (pdf, 64 strani)
•  Arhiv

Oznake: KOL
eXTReMe Tracker