Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Na Jesenicah Slovenski planinski muzej

   Železar

 

 18.01.1964

Jlib.si

 

sobota, 18. januar 1964, ob 12:10, Boris Štupar, ogledov: 743

Železar (1964) - Uroš Župančič: Lepo priznanje jeseniškim planincem

Ko je naša železarna slavila 85-letnico obstoja in smo na Jesenicah dobili lepo ter moderno urejen tehnični muzej, je dozorela tudi zamisel o ustanovitvi Triglavskega planin¬skega muzeja. Ta zamisel je bila tudi uresničena. Led je bil prebit in uspešno delo je zaviralo le pomanjkanje pri-mernih prostorov za ureditev zgodovinske dokumentarne planinske zbirke. V jubilejnem letu našega planinstva — ob 70-letnici — se je tudi tu naglo obrnilo na bolje. Skupščina občine Jesenice je skupaj z železarno pozdravila in podprla prizadevno večletno delo ljubiteljev planinske zgodovine. Pobuda za ustanovitev centralnega slovenskega planinskega muzeja na Jesenicah je dobila jasnejšo podobo in vsebino. Prizadevno in marljivo delo jeseniških planinskih muzealcev pa so moralno in materialno podprli tudi naši republiški forumi in organi. Na skupnem posvetu 13. januarja v Ljubljani, ki je bil sklican na pobudo Republiškega sveta za kulturo in prosveto, je bilo soglasno sklenjeno, da se na Jesenicah s pomočjo občinske skupščine, Železarne, Planinske zveze Slovenije, Narodnega muzeja in Republiškega sveta za kulturo in prosveto ter še drugih organov takoj pristopi k pripravam za ureditev in obogatitev Slovenskega planinskega muzeja, ki bo urejen v vseh treh etažah »Kosove graščine« na Jesenicah. Vsekakor je to veliko priznanje jeseniškim železarjem, ki so kot nasledniki naših prvih klasičnih gornikov, bohinjskih fužinarjev in prvih pristopnikov na Triglav, nositelji progresivne in revolucionarne ideje planinstva pri nas. Ustanovitev Slovenskega planinskega muzeja na Jesenicah je obenem velika, in pomembna kulturno-znanstvena pridobitev, na katero smo lahko ponosni. Prav to pa nas obvezuje, da bomo v prihodnje vložili vse sile za intenzivno načrtno zbiranje dragocenega gradiva iz planinsko- alpinistične zgodovine, ki bo izven te centralne slovenske znanstvene in zgodovinske ustanove zapisana uničenju in pozabi.

Žuro
Železar, 18. januar 1964

 

Oznake: MUZ
eXTReMe Tracker