Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Poset planinskih koč v zimskem času

29.12.1933

dLib.si

petek, 29. december 1933, ob 05:27, Boris Štupar, ogledov: 970

Jutro (1933): Poset planinskih koč in domov v času izven sezone je redno mogoč samo v spremstvu vodnika SPD, odnosno oskrbnika dotične koče.

Ključe planinskih postojank, ki niso odprte, hranijo za to določeni zaupniki SPD in oskrbnik posameznih koč in domov. V času zimske sezone v Triglavskem pogorju, od 1. marca do 15. maja, pa se dobijo ključi odnosno vodnik za Triglavski dom, Vodnikovo kočo in kočo pri Triglavskih jezerih pri oskrbniku Staničeve koče, ki jih oddaja pod istimi pogoji kakor ostali zaupniki. Ključe posameznih koč in domov hranijo:
a) v Mojstrani Lah Gregor, zaupnik SPD, hrani ključe od Aljaževega doma. Staničeve koče, Kredarice, Vodnikova koče, koče pri Sedmih jezerih in Aleksandrovega doma
b) v Srednji vasi Škantar Matevž, zaupnik SPD, hrani ključe od koče pri Sedmih jezerih, Aleksandrovega doma, Vodnikove koče, Kredarice in Staničeve koče
c) v Bohinjski Bistrici oskrbnica Žen Marjeta hrani ključe od Molnarjeve koče. Smukavec Ivanka pa od Orožnove in Krekove koče; in v Srednji vasi oskrbnik Šest Franc za Triglavski dom na Kredarici
d) v Srednji vasi oskrbnica Zvon Ivanka od koče pri Triglavskih jezerih
e) v Bohinjski Bistrici Žen Marjeta, oskrbnica Molnarjeve koče,
f) istotam Smukavec, oskrbnica Orožnove koče,
g) v Selcah Lotrič Franc, restavrater v Češnjici, hrani ključe od Krekove koče.
h) v Kranjski gori hrani Julka Pečarjeva ključe od Erjavčeve koče.
i) Klinar Jože »pri Betelu«. Sv. Križ. hrani ključe od spodnje goliške koče:
j) v Kamniški Bistrici pa oskrbnik hrani ključe od Cojzove koče in koče na Kamniškem sedlu
k) v Lučah Dežman Franc, Suhc, hrani ključe od Korošce:
l) v Logarski dolini odnosno v Lučah Jaka Robnik, posestnik, hrani ključe od Frišaufovega doma
m) na Jezerskem Meglič Helena, Spodnje Jezersko, hrani ključe od Češke koče.

Vodniki in turisti se smejo posluževati samo onih delov koče, ki so namenjeni za zasilno porabo, t j. veža. obednica in kuhinja. Pristojbina za poset koče znaša na dan in za osebo pri članih SPD 20 Din, pri nečlanih 30 Din. Prenočnina pri Sv. Janezu ob Bohinjskem jezeru znaša člane SPD., »Skale« in tečajnike nad garažo, v kurjeni veliki sobi in nad kuhinjo v kurjenih sobah 10 Din, v hotelskih sobah 15 Din. Pristojbine vodnikov za plezalne ture po dogovoru. Na vseh drugih gorskih turah dobi vodnik ob celodnevni zamudi na dan 130 Din, za poldnevno zamudo 60 Din in ob potovanju v nočnem času pribitek za vsako nočno uro 10 Din. Pristojbine nosačev: ob celodnevni zamudi na dan po 80 Din, za poldnevno zamudo 40 Din ter ob potovanju v nočnem času pribitek za vsako nočno uro 5 Din. Planinci in smučarji, posetite tudi pozimi v čim večjem številu naše krasne planine!

Jutro, 29. december 1933

eXTReMe Tracker