Uredništvo: [email protected]
| Registracija

Forum » Naš jezik » Sredogorje

Marko Jeretina, četrtek, 7. junij 2007, ob 23:24

Nikjer ne dobim uradnega, oziroma saj verodostojnega podatka, od kje do kam, po nadmorski višini sega sredogorje v naših gorah.

Če ima kdo ta podatek, bi ga lepo prosil, da mi odgovori. Nekako sem našel en edini zapis za vsem spletu (tudi v Wikepediji ni zabeleženo), da se sredogorje konča na 2000m n.v., vendar to naj ne bi veljalo za vse gore v svetu.

Hvala lepa

Boris Kumer, petek, 8. junij 2007, ob 08:11

»Glede na reliefno energijo razlikujemo sredogorje (pri nas ga opredeljujemo do nekako 1500 m nadmorske višine oziroma do zgornje gozdne meje in do 1000 m relativne višine med vznožjem in vrhom vzpetine) in visokogorje (nad 1500 m nadmorske višine oziroma nad zgornjo gozdno mejo in nad 1000 m relativne višine). Za sredogorje so praviloma značilne bolj blage, zaobljene reliefne oblike, za visokogorje pa skalnat svet ostenij, strmih vrhov, ozkih grebenov, krnic in ledeniških dolin, saj se površje lahko razteza nad zdajšnjo snežno mejo, v pleistocenskih poledenitvah pa so ga preoblikovali ledeniki in ledeniški pojavi. Glede na izoblikovanost vršnega dela razlikujemo grebenasto, verižno, kopasto in planotasto gorovje.«

Zgornje sem našel na naslovu: http://www.zrc-sazu.si/zgds/11-12-02.htm ; oglejte si naslov »Gorovje«.

Načelno se ujema z definicijo v SSKJ, kjer zasledimo: »sredogorje -a s (o) geogr. nižji,
navadno še gozdnat gorski svet«

Opomba. Geografija ni moje področje. Zgolj slučajno sem, kakšno leto nazaj, podobno informacijo iskal zase. Upam, da vam bo koristilo!

Bojan Leskošek, nedelja, 10. junij 2007, ob 08:39

Po Planinsken terminološkem slovarju gorski svet, ki sega do zgornje gozdne meje, kar je v naših krajih tipično ok. 1800 m, čeprav ponekod mnogo nižje (na Snežniku ok. 1500 m).
Po drugi definiciji (vira se ne spomnim), ki uporablja fiksne višine, pa do 2000 m.

Miha Pavšek, ponedeljek, 11. junij 2007, ob 13:33

V Sloveniji razlikujemo šest reliefnih tipov: ravnino, gričevje, hribovje, gorovje ter nizko in visoko planoto (Gabrovec in Hrvatin, 1998, 82–83). Vrhovi gorovij segajo nad gozdno mejo, v hribovjih znaša višinska razlika med slemeni in dolinami 300–1000 metrov, gričevja pa so območja z višinskimi razlikami med slemeni in dolinami do 300 metrov.
Več: Geografski atlas Slovenije v poglavju relief (na zgoraj navedenih straneh).
Glede višinskih metrov je to nekako stvar dogovora, bolj zanesljiva je opredelitev glede na gozdno mejo.

eXTReMe Tracker