Uredništvo: [email protected]
| Registracija

Forum » Naš jezik » Zapis ocen

Blaž , sobota, 20. januar 2001, ob 01:03

Zanima me, kako se zapišejo določene ocene. Naprimer ni mi več jasno kakšna je vloga poševnega znaka (slash /). Naprimer za led bi se napisalo 5/IV. To pomeni, da je največja tehnična težavnost 5 komleksna ocena pa IV. Potem pa nekdo napiše, da je nek slap težavnosti 4 do 5 in sicer na ta način: 4/5. Mar ne bi moralo pisati 4-5. No potem se zakomplicira, ker sem že videl tudi zapis II-5. To je bilo pri smeri, ki so jo Jakofčič in kompanija zlezli pred kratkim v Franciji. No in tu razumem, da je kompleksna ocena II, tehnična težavnost pa 5. Pa vendar me zanima kak bi moral biti ta zapis? Nek enoten način zapisovanja bi moral obstajati. Problem je še to, katera ocena naj se zapiše prej.

Še bolj je zanimivo pri skalnem plezanju, saj sta obe oceni (tehnična težavnost in kompleksna ocena) zapisani z rimskimi številkami. Najmanj pa mi je jasno takrat, ko je neka ocena zapisana takole: Npr. V, IV. Kaj pa je zdaj to? A še vejice so? No, kaka je pa vloga vejic me tudi zanima. Nekako se mi je zdelo, da vejica loči ocene, ki so povsem različe. Naprimer, da je smer ocenjena z 4 v ledu in V v skali. Potem bi moral biti zapis V, 4 ali pa 4, V. Kaj pa se zgodi potem z kompleksno oceno? Mar ima lahko neka smer dve komplesni oceni. Eno za led in drugo za skalo? Če pa je temu tako, kako potem ločimo kompleksno oceno za led in za skalo? Obe sta namreč zapisani v rimskih številkah.Če kdo kaj ve o tem bi prosil za kaka pojasnila ali mnenja.

Tudi če se komu še kaj ne zdi jasno naj prosim odgovori.

Pa če morda obstaja kaka literatura, kjer bi bila zapisana kaka pravila. Morda pa si jih moramo zmisliti sami.LP

Blaž

 

Franci Savenc, sobota, 20. januar 2001, ob 09:19

Poševnica pri pisanju ocen je bila zamišljena (mislim na UIAA ocene) za ločitev ocene najzahtevnejšega mesta od povprečne; torej je ločilo med istovrstnimi ocenami; VII/V-VI, 580 m, 6 h.

Kadar pa "naštevamo" različne vrste ocene, npr. za skalo in led/sneg, naj bi bile vmes vejice;

Če pa "tolmačimo" oceno z neko drugo, pa velja uporabiti okroli oklepaj. Npr. ED (VI+, A2/V-VI), 850 m, 7 h.

Važen je tudi vrstni red. Začnemo z ocenami najtežjih mest. Če je najzahtevnejše mesto v ledu, naj bo na to vidno; npr. 90°, A2, VII/V-V+, 50-60°, 900 m, 9 h.

Skupna "ocena", vsaj za alpinistične ture, naj bi praviloma zajela vse tri elemente: težavnost, višino stene (le izjemoma, npr. pri prečenjih stene, dodatno oz. še dolžino smeri) in za turo porabljeni čas. "Oceno" (v narekovaju) zato, ker sta le prva dva elementa praviloma ocenejena (pa tudi višino lahko že dokaj realno izmerimo z višinomerom), čas izmerimo z uro.

Franci

 

eXTReMe Tracker