Uredništvo: [email protected]
| Registracija

Forum » Naš jezik » kramžar, krampež, krampižar

Franci Savenc, sreda, 6. februar 2002, ob 10:18

Po čem se razlikujejo kramžar, krampižar in krampež?So to le (narečni...) izrazi za isti pripomoček ali so med njimi razlike, v izdelavi, uporabi...?

Pomoč z razlago iščem v imenu skupine, ki pri Terminološki sekciji SAZU pripravlja naš razlagalni slovar.Franci Savenc

 

France Malešič, sreda, 6. februar 2002, ob 17:50

Krámžarji, krampeži (v Kranjski Gori krampiži) ali krampížarji, krempižarji (Kocbek. Savinjske Alpe, 237; Pavle Kemperle je zapisal tudi obliko krampiželjni, ki je drugod ni bilo najti), male dereze na štiri zobe, imenovane tudi žabice, ali večje na šest zob, ki so jih nekdaj uporabljali kosci pri košnji v strmih senožetih, drvarji in lovci.

 

Tone Škarja, četrtek, 7. februar 2002, ob 17:08

Pod Kamniškimi planinami so KRAMŽARJI in nič drugega. Najbrž gre za krajevno različna poimenovanja istega pripomočka.

Treba bi bilo ugotoviti, kdo in kje kaj imenuje, da ne bo prišlo do kakih izmislekov. 

Mitja Košir, četrtek, 7. februar 2002, ob 18:19

Ko sem še s starim atom hodil v gmajno pod Kurji vrh, so Kranjskogorci derezicam na štiri zobe rekli KRAMPEŽI. O tem bi kaj več lahko povedal Stanko Klinar. In tudi Trentarji so za košnjo na izjemno strmih košenicah uporabljali dereze. Menda so ti krampeži (po Čopovem Jakcu)prišli od tam.

Mitja K.

 

eXTReMe Tracker