Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Forum

  05.12.2017

PDF: prevzem zgibanke
ČEZMEJNO OBMOČJE EKOREGIJA JULIJSKE ALPE - tipični izdelki


 

sreda, 6. december 2017, ob 05:27, Uredništvo G-L, ogledov: 699

Triglavski narodni park: ... za trajnostni razvoj v čezmejni regiji Julijske Alpe

Javni zavod Triglavski narodni park je za predstavnike turističnih organizacij in ponudnike ekoregije Julijske Alpe 2. decembra v Bohinju organiziral 3. forum za trajnostni razvoj.
Triglavski narodni park z biosfernim območjem Julijske Alpe in Naravni park Julijsko predgorje iz Rezije sta povezana v čezmejno ekoregijo Julijske Alpe od leta 2009. Za vzorno skupno sodelovanje na področju ohranjanja narave in obiskovanja sta sosednja parka leta 2016 prejela priznanje federacije Europarc za trajnostni razvoj turizma v zavarovanih območjih in postala prva čezmejna zavarovana območja v Evropi, ki sta prejela tovrstno listino.

Osrednji namen vzpostavitve ekoregije je okrepiti sodelovanje z lokalnimi turističnimi organizacijami in ponudniki na slovenski in italijanski strani, vzpostaviti mrežo informacijskih točk ter spodbujati sonaravno doživljanje in obiskovanje.
Parka uspešno sodelujeta pri skupni promociji s predstavitvami, razstavami, programi za obiskovalce, ozaveščanjem v informacijskih središčih, predstavitvami lokalnih tipičnih izdelkov in izobraževanjem vodnikov. Zaradi številnih naravnih in kulturnih posebnosti ter možnosti za doživljanje so si ponudniki na slovenski in italijanski strani ekoregije Julijske Alpe enotni, da je čezmejno povezovanje lahko odlična priložnost za razvoj trajnostnega turizma.
Za promocijo tipičnih izdelkov sta parka pripravila skupno zgibanko in sicer za sir Tolminc, bovški sir in mohant na slovenski strani ter česen - rezjanski strok, buče iz Pušje vasi, sir Montasio ter za jedi iz repe in fižola na italijanski strani ekoregije Julijske Alpe.
Med načrtovanimi aktivnostmi parka v prihodnje med drugim načrtujeta nadgradnjo interaktivnega zemljevida za usmerjanje obiskovalcev, ki je že vzpostavljen za Triglavski narodni park oziroma biosferno območje Julijske Alpe, čezmejno pot za pohodnike in kolesarje ter uvrstitev območja ekoregije v čezmejno biosferno območje v okviru programa UNESCO MAB.

Udeleženci foruma so si ogledali bohinjsko tržnico v Bohinjski Bistrici z lokalnimi pridelki in izdelki, Center Triglavskega narodnega parka Bohinj ter se seznanili z aktivnostmi na področju trajnostne mobilnosti v Bohinju in znamke kakovosti Bohinjsko.

Oznake: TNP
eXTReMe Tracker