Uredništvo: info@planid.org
komentarji
| Registracija

Spremembe

  09.06.2017
PODNEBNE SPREMEMBE V ČEZMEJNIH ZAVAROVANIH OBMOČJIH

 
 

 


Foto: Marko Pretner, Triglavski narodni park

ponedeljek, 12. junij 2017, ob 05:27, Franci Savenc, ogledov: 523

TNP: ... v čezmejnih zavarovanih območjih

V informacijskem središču Triglavskega narodnega parka Dom Trenta je bilo od 6. do 9. junija 2017 srečanje Federacije Europarc na temo podnebnih sprememb v zavarovanih območjih. Na srečanju so predstavniki čezmejnih zavarovanih območij iz Avstrije, Češke, Francije, Finske, Italije, Madžarske, Nemčija, Poljske, in Slovenije razpravljali o posledicah podnebnih sprememb ter o možnostih prilagajanja in ublažitve njihovega vpliva.

Podnebne spremembe vplivajo na vsa življenjska okolja in živa bitja. Kakovost ekosistemov vpliva na kakovost zraka, pitne vode in hrane. Ker podnebne spremembe ne poznajo državnih meja, je sodelovanje čezmejnih zavarovanih območij pri okoljskih temah ključnega pomena. Udeležence srečanja je nagovoril evropski poslanec dr. Igor Šoltes, ki je poudaril, da imajo podnebne spremembe globalen vpliv, rešitve pa morajo izhajati iz lokalnih okolij ter da so izobraževanje, ozaveščanje, razumevanje podnebnih sprememb in promocija zelenih tehnologij ključni za razvoj in varstvo narave. Vršilec dolžnosti Triglavskega narodnega parka dr. Bogomil Breznik je med drugim poudaril, da imajo zavarovana območja, njihovo skupno sodelovanje in projektno delo pomembno vlogo pri spremljanju podnebnih sprememb in oblikovanju rešitev pri upravljanju zavarovanih območij. Direktorica Federacije Europarc Carol Ritchie je izpostavila, da je ključno aktivno sodelovanje vseh deležnikov. Udeležence srečanja je nagovoril tudi predsednik Naravnega parka Julijsko predgorje Andrea Beltrame.

Na srečanju so predstavniki zavarovanih območij predstavili izvedene čezmejne projekte, ki so vključevali tematike podnebnih sprememb in vzdržnega turizma. Triglavski narodni park je predstavil zaključke projektov Habit Change za iskanje ustreznih strategij za varstvo habitatov pred klimatskimi spremembami in Climaparks za raziskovanje in ozaveščanje o klimatskih spremembah, ohranjanju biotske raznovrstnosti in trajnostnega odnosa do okolja. Na srečanju je bil namenjen poseben poudarek sodelovanju Triglavskega narodnega parka in Naravnega parka Julijsko predgorje na področju čezmejnega trajnostnega turizma.

Triglavski narodni park in naravni park Julijsko predgorje tvorita Čezmejno ekoregijo Julijske Alpe. Leta 2009 sta pridobila listino Federacije Europarc za čezmejno sodelovanje med sosednjima parkoma, leta 2014 certifikat Alpske konvencije za čezmejno pilotno regijo za ekološko povezanost in leta 2016 še listino Federacije Europarc za trajnostni razvoj turizma na čezmejnem območju. Sosednja parka sodelujeta na področjih evropskih projektov, raziskovanja, izmenjave dobrih praks glede obiskovanja in strokovnih nalog, predstavitev na različnih dogodkih ter sodelovanja šol iz neposredne okolice obeh parkov.

Vseevropska nevladna organizacija za zavarovana območja v Evropi Federacija Europarc se zavzema za ohranjanje narave, kulturne krajine in trajnostni razvoj. Njena naloga je spodbujati izboljšave pri upravljanju zavarovanih območij preko izmenjav dobrih praks in politik ter pomagati zavarovanim območjem pri soočanju z vsakodnevnimi izzivi. Njen slogan za trajnostni turizem je Dobro za parke, dobro za ljudi! V Federacijo Europarc je vključenih več kot 100 zavarovanih območij v Evropi iz 36 držav.

Oznake: TNP
eXTReMe Tracker