Uredništvo: info@planid.org
komentarji
| Registracija

Nazaj v planinski raj?

sobota, 10. junij 2017, ob 05:28, Urednik G-L, ogledov: 917

Mladina: Do okolja neprijazne planinske koče - Urša Marn

Gore so v glavah Slovencev sopomenka za čisto naravo, zato tudi od planinskih koč pričakujemo odgovoren odnos do okolja. Vendar veliko planinskih koč ne dosega predpisanih okoljskih standardov.

Planinska zveza Slovenije seje spontano lotila vzorčenja odpadnih voda v planinskih kočah. Izsledki prve analize (opravili sojo v laboratoriju Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik) so skrb zbujajoči. Veliko planinskih koč nima ustrezne čistilne naprave oziroma ta ne deluje pravilno. V vzorec so vključili 26 koč, nekatere so bile vzorčene tudi večkrat. Pri analizi kemijske potrebe po kisiku seje za neustrezno izkazala slaba polovica odvzetih vzorcev (24 od 52 vzorcev). »Vzroki za neustreznost vzorcev so večplastni in niso nujno kazalec, da čistilna naprava ne deluje,« pojasnjuje Drago Dretnik, vodja svetovalne pisarne pri gospodarski komisiji PZS. »Nekatere čistilne naprave nimajo ustreznih jaškov za odvzem vzorcev in je vzorce mogoče odvzeti le v posodi za biološko čiščenje, zaradi tega je rezultat slabši. Težava je tudi v tem, da so male čistilne naprave v planinskih kočah obremenjene izrazito neenakomerno. Ob lepih avgustovskih dneh ali septembrskih koncih tedna ali ob prireditvah je lahko v koči več sto ljudi, v deževnih dneh pa jih je le za vzorec,« pravi Dretnik.

Razlogi za večkratno prekoračitev predpisanih parametrov so predvsem slabo vzdrževanje čistilnih naprav, podimenzioniranost naprav in izbira neustrezne tehnologije čiščenja. Posledice za okolje so odvisne od tega, ali gre za prekoračenje le za nekaj miligramov ali je to večkratno, ali so v bližini koče viri pitne vode in ali odpadne vode iz koče vplivajo tudi na visokogorska jezera.

PZS zadnja leta sicer ni zasledila onesnaženja pitne vode zaradi odpadnih voda iz planinskih koč, vendar to še ne pomeni, da teh ni bilo ali da jih ne more biti v prihodnje. Ali so med spornimi tudi planinske koče, ki jim je PZS podelila certifikat do okolja prijazna planinska koča, ni mogoče izvedeti, saj zveza noče razkriti, katere konkretne koče je vključila v vzorec in katere med njimi so imele najslabše rezultate. »Z lastniki koč, to je planinskimi društvi, želimo vzpostaviti zaupen odnos. Nismo se šli inšpekcije, temveč skušamo društvom pomagati. Zato smo jim tudi zagotovili anonimnost pri obdelavi in objavi izsledkov,« pravi Dretnik. Dodaja pa še: »V letošnji načrt vzorčenja smo vključili vse planinske koče, ki imajo male čistilne naprave, pa jih v preteklih letih še nismo vzorčili. Če bomo ugotovili, da posamezna koča kljub pozivom ni izpeljala ustreznih ukrepov v skladu z možnostmi, bomo vsak tak primer preučili in pri tem preverili tudi, ali še izpolnjuje zahteve za ohranitev certifikata

Poleg tega naj bi že letos zaostrili merila za podelitev certifikata.
 

Komentiraj (1):

Matjaž Novak, sobota, 10. junij 2017, ob 09:58

Najmanj dobavitelji čistilnih naprav so vedeli, da zadeve pri danih pogojih ne morejo pravilno delovati. To je vedela tudi večina projektantov pa najverjetneje tudi kdo od naročnikov. Ampak ko so sredstva na voljo...

eXTReMe Tracker