Uredništvo: info@planid.org
komentarji
| Registracija

Dan kriških planincev

...06.2015
 


To so pa tisti, ki so pred 40 leti napeljali jeklenico z - županom.


  GG 23.06.2015

petek, 26. junij 2015, ob 05:29, Franci Savenc, ogledov: 1523

Planinsko društvo Križe vsako leto prireja za svoje člane, člane prijateljskih društev in simpatizerje družabno srečanje na Kriški gori.

V nedeljo, 21. junija 2015, smo praznovali 40-letnico postavitve tovorne žičnice na Kriško goro in se veselili prenovljene kuhinje.

Takole je predsednik društva Stanislav Ficko opisal namen slavja:
Spomini so nam odplavali daleč nazaj, ko so oskrbniki nosili potrebno hrano in pijačo v nahrbtniku, ki pa so jih kasneje nadomestila oslica.

Prelomno je bilo leto 1973, ko je bil v društvu izvoljen gradbeni odbor za izgradnjo tovorne žičnice, ki se je takoj lotil dela. Posebej zahtevno je bilo iskanje gradbenega materiala in seveda finančnih sredstev. Že leta 1974 se je z minimalnimi finančnimi sredstvi pričela gradnja. Finančno je pomagala tudi Planinska zveza Slovenije. Traso žičnice, vključno z lokacijo spodnje in zgornje postaje žičnice, je določil ing. Ponikvar iz Gozdnega gospodarstva Kranj. Sledili so razgovori z lastniki zemljišč, ki so pokazali veliko razumevanje in pripravljenost za pomoč društvu, kjer je potrebno posebej omeniti Jožeta Zupana iz Križev, ki je bil lastnik gozda in Jožeta Švaba, ki je odstopil zemljišče za spodnjo postajo žičnice.
V nadaljevanju je društvo pričelo z nakupom elementov za sestavo tovorne žičnice. Pri Gozdnem gospodarstvu Kranj je bila kupljena stara in odpisana vitla, ki so jo kvalitetno obnovili v podjetju REMONT Kranj. Ker na tržišču ni bilo originalnega agregata, je zadevo rešil Leon Pintar iz Kranja, ki je namesto originalnega agregata montiral zračno hlajeni motor legendarnega VW hrošča. Nosilno žično vrv z vsemi elementi in transportni voziček je društvo dobilo od Gozdnega gospodarstva Tržič, vlečna vrv pa je bila kupljena pri podjetju Rudar iz Zagreba.

Društvo je za postavitev pridobilo skupino žičničarjev s Francem Brovčem na čelu. Pri pripravi trase in pridobitvi potrebnega lesa za nosilne stebre ter gradnji so sodelovali tudi ostali člani društva. Ker je bil problem tudi skladiščenje materiala, se je upravni odbor odločil, da istočasno z izgradnjo žičnice, postavi tudi lastno skladišče v Gozdu. To je bil tudi začetek gradnje današnjega Zavetišča v Gozdu.

Z veliko volje, požrtvovalnosti in poguma je bila v enem letu, to je leta 1975, tovorna žičnica zgrajena.
Da je bila tovorna žičnica zgrajena je nedvomno zasluga članov gradbenega odbora in članov društva, ki so vsak na svoj način pripomogli k izgradnji. Posebej je potrebno omeniti nekatere posameznike: Lovra Česna, Marjana Zaplotnika, Janeza Kerna, Francija Česna - starejšega, Filipa Miklavčiča in Franca Brovča.

In še nekaj podatkov o tovorni žičnici: Dolžina 1320 m / Prerez nosilne vrvi 22 mm / Prerez vlečne vrvi 8 mm / Nosilnost: tovor do 500 kg / Agregat: zračno hlajeni VW, 1250 ccm / Čas prevoza 19-30 minut

Za dolgoletno uspešno obratovanje agregata oz. žičnice skrbi Marjan Marn, avtomehaniku iz Komende, ki agregat vzdržuje od samega začetka in mu je v zahvalo in spomin predsednik podaril »delovno sliko«.
Seveda so bile v štiridesetih letih izvedene številne posodobitve in te nas čakajo tudi v prihodnosti.

V društvu se veselimo tudi nove pridobitve v koči na Kriški gori. Odprli smo popolnoma prenovljeno kuhinjo, ki ustreza vsem zahtevam in standardom moderne kuhinje.
Z obnovitvenimi deli smo pričeli v nedeljo, 3. maja 2015, zaključili pa v petek, 5. junija. Obnovitvena dela so obsegala popolno prenovo vodovodnega sistema, sistema odpadnih voda, elektroinštalacij, obnovo zidanega štedilnika na drva in namestitev talne in stenske keramike. V celoti smo namestili novo kuhinjsko opremo, izdelano iz nerjavečega jekla, vključno s potrebnimi električnimi aparati ter uredili prezračevanje. Poleg kuhinje in shrambe so bili slikopleskarsko obnovljeni tudi ostali prostori v pritličju. Poleg obnove kuhinje smo uredili tudi nekatere ostale prostore v koči.

V času obnove smo člani društva opravili skupaj 890 ur prostovoljnega dela, s tovorno žičnico pa je bilo opravljenih 74 prevozov. Poudariti je potrebno, da smo na goro vozili opremo in material, z gore pa odpadni material in opremo. Vsa slikopleskarska dela je kot prostovoljno delo opravil član društva Andrej Vehovec, enako velja tudi za člana društva Ivana Likarja, ki je kot prostovoljno delo opravil številna manjša gradbeno-obrtniška dela, za kar se jima posebej zahvaljujem.

Celotna obnova kuhinje, vključno z opravljenimi vzporednimi dodatnimi deli, je stala okoli 25 000 evrov. Stroške je društvo poravnalo iz prihrankov in ostanka sredstev iz tekočega poslovanja.
Gradben-obrtniška dela so izvajali: BIRO R, d. o. o., Ljubljana, direktor Branko Ružič (projektiranje) / AKVAING, d. o. o., Ljubljana, direktor Roman Medved (vodovod, kanalizacija) / Pečarstvo Kralj Bernard, s. p., Podljubelj, (keramična in zidarska dela) / Elektroinštalacije RUTAR Aleš, s. p., Tržič (elektroinštalacije) / SEMAGO, d. o. o., Tržič, direktor Goran Bijelič (dobava gradbenega materiala) / Nina Kastelic, s. p., Grosuplje, (dobava kuhinjske opreme).
Vsem članom in prijateljem društva se v imenu PD Križe iskreno zahvaljujem za vso pomoč in podporo. Posebna zahvala za pomoč velja tudi oskrbnikoma koče na Kriški Gori Vinku Zadnikarju in Martinki ter oskrbnikoma v Zavetišču v Gozdu Nataši in Ladu Golmajerju. Za finančno pomoč pa se posebej zahvaljujem Občini Tržič in tukaj navzočemu županu mag. Borutu Sajovicu. Hvala tudi vsem izvajalcem za kvalitetno in korektno opravljeno delo.

Za izjemne prispevke posameznikov, ki so k uspešnemu delovanja društva veliko prispevali, se bomo s priznanji zahvalili na našem rednem letnem občem zboru društva, ki bo prvo soboto v marcu naslednje leto.

eXTReMe Tracker