Uredništvo: info@planid.org
komentarji
| Registracija

Boh. Srednja vas

 

četrtek, 8. avgust 1912, ob 15:27, Boris Štupar, ogledov: 955

Domoljub (1912): Dne 3. t. m. sta bila vrhu Triglava ekscelenca vitez dr. Otokar Trnka, minister za javna dela, in gališki minister rojak ekscelenca Vladislav Dlugosz.

Pri povratku sta obiskala tudi g. župnika Berlica v Srednji vasi. Ljubezniva visoka gosta sta bila vsa očarana vsled lepote kraja in sla se zelo pohvalno izrazila o postrežbi v slovenskih planinskih kočah.
Od 29. julija do 1. avgusta si je ogledala c. kr. dež. agrarna komisija, na čelu gosp. vladni svetnik pl. Detela, vse naše visoke planine od Velega polja do Komna in Govnjača. Pregledale so se že dovršene melioracije in naprave ter se je napravil tudi načrt za izboljšanje drugih planin. Dela, ki so že dovršena in ki se še nameravajo, so neprecenljivega pomena za povzdigo živinoreje in planšarstva v Bohinju. Iskrena hvala vsem, ki se tako požrtvovalno trudijo za blagor ljudstva, posebno blag. gosp. svetniku pl. Deteli, g. komisarju dr. Vertačniku in nadzorniku g. Preslju, ki se ne strašijo nobenega truda pri svojem plemenitem delu! Istotako pa smo tudi dolžni posebno zahvalo našim gg. poslancem Pibru in Pogačniku, ki so vso stvar spravili v tir.
Letošnja sezona za one, ki žive od letovičarjev, ni posebno ugodna. Največ tujcev je ob jezeru. Zelo dobro je zopet obiskano duhovniško letovišče pri Sv. Duhu. Prihaja tudi mnogo gostov iz Primorskega in Hrvaškega.
Evharističnega shoda se udeleži iz naše župnije šest oseb. Upali smo, da jih bo več.
Domoljubovi naročniki so se pri nas precej pomnožili. Vseh skupaj jih je sedaj 180.
Zadnje dni imajo gorski polki vaje po naših gorah. Prišel je tudi oddelek s strojnimi puškami. Prav je, da spozna vojaštvo natančno našo gorsko Pokrajino, kar utegne biti kdaj še velikega pomena.
S preložitvijo ceste v Srednji vasi se prične v najkrajšem času. Trasirala so je tudi cesta okrog jezera.

Domoljub, 8. avgust 1912
 

eXTReMe Tracker